ryg.jpg

COVID-19: De juridiske og økonomiske udfordringer

Den alvorlige situation som COVID-19 har bragt med sig, ikke bare i Danmark, men i hele verden, medfører allerede en række juridiske og økonomiske udfordringer for virksomheder og private, og det må ventes, at vi ikke har set det værste endnu. Dertil kommer, at særligt de direkte økonomiske virkninger samt de økonomiske eftervirkninger vil kunne mærkes i virksomhederne i mange måneder fremover, også efter at virusset er kommet under kontrol.

Fra vores omfattende involvering i tidligere økonomiske kriser samt mangeårige erfaring med insolvensretlige problemstillinger, herunder fra finanskriserne i både 1992-1994 og 2008-2010, ved vi, at der skal ageres hurtigt. Det er afgørende, at der udvises rettidig omhu.

Dels er muligheden for at redde en virksomhed betydeligt større jo før der sættes ind, og dels stiger risikoen for, at ledelsen vil kunne ifalde personligt erstatningsansvar og/eller blive pålagt konkurskarantæne, såfremt der ikke ageres korrekt i en sådan krisesituation.

Vurderes det derfor allerede nu, at påvirkningen inden for kort tid vil kunne være eksistenstruende for virksomheden, bør ledelsen ikke vente til sidste øjeblik med at få bistand til at komme igennem disse udfordringer.

Der skal inden for kort tid sættes ind i forhold til involvering af blandt andet bank- og kreditinstitutter, offentlige myndigheder, leverandører m.v.

Vores insolvens-team er førende i Danmark, og vores specialister i både København og Odense svarer lige nu på spørgsmål såsom:

 • Hvordan håndterer virksomheden bedst de økonomiske udfordringer, herunder optimerer risikostyring, tilpasser omkostninger m.v.?
 • Hvilke rettigheder og pligter har virksomheden i forhold til ansatte, herunder hjemmearbejde, opsigelse, løn ferieafholdelse og lønkompensation?
 • Er virksomheden bundet af indgåede aftaler eller kan aftalen annulleres eller afbestilles?
 • Hvad sker der, hvis virksomheden eller virksomhedens leverandører ikke kan opfylde sine forpligtelser/levere?
 • Kan kreditgivere opsige virksomhedens låneengagementer og kreditter?
 • Er virksomhedens tab forsikringsdækkede, herunder af driftstabsforsikringer eller andre forsikringer?
 • Kan virksomheden udnytte regeringens hjælpepakker og hvordan?
 • Hvad betyder skattepakkerne for den enkelte virksomhed?
 • Hvad betyder ”Lock down”-situationen for den enkelte virksomhed?
 • Hvordan påvirkes domstolssystemet?

Hvis du har lignende spørgsmål eller brug for anden afklaring og rådgivning, er du velkommen til at kontakte os med henblik på en uformel drøftelse af din virksomheds situation.

Vi står klar til at rådgive og hjælpe i forbindelse med:

 • Bistand i forbindelse med drøftelser med banker og andre kreditgivere
 • Bistand i forbindelse med forhandling med kontraktspartnere
 • Bistand i forbindelse med tilpasning og risikostyring af virksomheden
 • Bistand i forbindelse med rekonstruktion
 • Bistand i forbindelse med at afværge insolvensbehandling, herunder konkurs

Kontakt din faste kontaktperson hos Mazanti, som herefter trækker på de relevante specialister, eller kontakt vores insolvens-team:

For København

Peter W. R. Krarup, advokat, partner
Tlf.:
+45 4010 3231
E-mail: pk@mazanti.dk

Henrik B. Sanders, advokat, partner
Tlf.: +45 4020 3536
E-mail:
hbs@mazanti.dk

For Odense

Christian E. Bonnesen, advokat, partner
Tlf.: +45 2058 3355
E-mail: ceb@mazanti.dk

Lars Rasmussen, advokat, partner
Tlf.: +45 4010 7816
E-mail: lra@mazanti.dk

Vi følger udviklingen og myndighedernes anbefalinger og tiltag på nært hold. Læs bl.a. vores seneste artikler med fokus på COVID-19:

COVID-19: Hjælpepakker til store virksomheder og SMV'er
COVID-19: Mulighed for midlertidig økonomisk hjælp til private arbejdsgivere
COVID-19: Ansættelsesretlige udfordringer
COVID-19: Sådan forholder Mazanti sig