Q1080276_+Blå_Low.jpg (1)

Bank & Finansiering

Det finansielle marked bliver stadigt mere reguleret og dermed komplekst. Hos Mazanti-Andersen følger vi nøje med i udviklingen. Igennem mange år har vi rådgivet indenfor bank og finansieringsret ved repræsentation af adskillige danske banker og finansielle institutioner samt ved virksomhedsoverdragelser/ sammenslutninger, regulering af finansielle virksomheder og generel bankret. Derudover har en af vores partnere i mange år været bestyrelsesmedlem i en større dansk bank. Vi kender derfor det finansielle marked både indefra og udefra. 

Vi dækker et bredt område, der omfatter følgende:

 • Kapitalmarkedstransaktioner, herunder børsnotering og lånesyndikering
 • Overholdelse af regulatoriske regler for banker og forsikringsselskaber
 • Virksomhedsfinansiering
 • Etablering af banker og finansielle institutioner
 • Fusion og erhvervelse af banker
 • Fusion og restrukturering af finansielle institutioner ved ændring til kapitalselskaber, rådgivning til investeringsforeninger, investeringsrådgivere, børsmæglere og tilsvarende finansielle institutioner
 • Mezzaninfinansiering
 • Projektfinansiering
 • Etablering af sikkerhedsstillelser i forbindelse med låneaftaler, herunder etablering af virksomhedspant og andre former for pant, efterstillet gæld og pantsætningsforbud
 • Syndikering af lån, mezzaninlån, mellemfinansiering og lån etableret i forbindelse med udstedelse af børsnoterede låneinstrumenter
 • Sale og lease back-arrangementer og andre typer af finansieringsaftaler