AND_1762.jpg

Lejeret 

Er du udlejer, er der mange ting at holde styr på. Alt lige fra lejekontrakter til forbrugsregnskaber, huslejestigninger og momsregnskab. Lejeloven er kompliceret og indeholder mange ufravigelige regler og frister, der skal overholdes. Hvis ikke kan man fortabe sin ret med alvorlige økonomiske konsekvenser.

Hos Mazanti-Andersen rådgiver vi om alle lejeforholdets problemstillinger – herunder spørgsmål om opsigelse eller ophævelse, betalingsmisligholdelse, modregning, mangler ved det lejede, urolige eller uordentlige lejere eller naboer, tidsbegrænsede lejemål og inkassering af tilgodehavender.

Vi har stor erfaring med at føre retssager ved boligretten, landsretterne og Højesteret og voldgiftbehandling af lejeretlige spørgsmål, samt rådgivning om forhandlinger af lejekontrakter, fraflytninger, opsigelser og markedslejesager.

Vores rådgivning inden for lejeret omfatter:

  • Leje af fast ejendom
  • Regulering af det danske marked for fast ejendom
  • Indgåelse, forhandling og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og forpagtningsaftaler
  • Sales og lease back-aftaler
  • Retssager og voldgiftssager
  • Markedslejesager
  • Opsigelse og fraflytning

NB: I boligsager repræsenterer vi som udgangspunkt udlejere.