0241.jpg

Miljøret 

Den miljøretslige område er i konstant udvikling. Området er underlagt både EU-retlige og national regulering, der gør, at virksomheder skal jonglere med komplicerede sammenhænge. Det kræver overblik og specialistviden for at sikre optimal rådgivning.

Hos Mazanti-Andersen rådgiver vi inden for alle aspekter af miljøret – et område, der forudsætter et solidt kendskab til den almindelige forvaltningsret, kommunalret mv.

Igennem årene har vi oparbejdet en omfattende proceserfaring, som er nødvendig for at kunne bistå og rådgive vores klienter i alle klage- og retsinstanser. Vi har bl.a. ført adskillige retssager for de danske domstole, herunder adskillige højtprofilerede sager.

Vi rådgiver såvel virksomheder som offentlige myndigheder og privatpersoner indenfor følgende områder:

 • Offentligretlige regler
 • Planlovmæssige forhold
 • Due diligence
 • Energiret
 • Miljøretligt ansvar
 • Overtrædelser af miljølovgivningen
 • Miljøretlige due diligence
 • Miljø compliance
 • Miljøagenturet
 • EU miljøret
 • Ekspropriationer
 • Kommunallovgivning
 • Naturbeskyttelse
 • Råstoflovgivning
 • Regulering af virksomhedernes miljøretlige forhold
 • Regulering af fast ejendom
 • Vejret
 • Forureningsret
 • Affaldshåndtering og affaldsforbrænding
 • Spildevand
 • Vandforsyning
 • Anmeldelse, forhandlinger og godkendelsesprocesser med de danske miljømyndigheder