0072.jpg

Professionelt ansvar

Når man sidder i en bestyrelse, kan man blive holdt erstatningsansvarlig, hvis der som følge af bestyrelsens arbejde – eller manglende handling – er påført andre skade eller tab. Det samme gør sig gældende for f.eks. advokater og revisorer. Hos Mazanti-Andersen har vi en lang erfaring med at føre sådanne sager fra begge sider af bordet, og firmaet er herunder repræsenteret i samtlige af de større civile sager vedrørende kravene mod de tidligere ledelser i en række banker, som blev afviklet efter finanskrisen.

Vi dækker følgende områder:

  • Konkursretlige og insolvensretlige emner
  • Generelle erhvervsretlige emner
  • Kontraktret
  • Bestyrelses- og ledelsesansvar
  • Minoritetsbeskyttelse af aktionærer
  • Børs- og værdipapirretlige emner
  • Skatteret