stairs.jpg

IP

Den strategiske og økonomiske betydning af immaterielle rettigheder (IP) er vokset eksponentielt op gennem de sidste årtier. For mange virksomheder er IP i dag et af de væsentligste aktiver. Behovet for at beskytte klienternes immaterielle rettigheder er derfor støt stigende.

Mazanti-Andersen har omfattende erfaring med varemærker, designbeskyttelse og ophavsret. Vi repræsenterer adskillige ejere af store mærker i relation til at sikre og beskytte varemærker og designs både nationalt og internationalt. Vi er involveret i udarbejdelse og forhandling af aftaler af kommerciel karakter i relation til udnyttelse og beskyttelse af immaterielle rettigheder i Danmark og internationalt. Vi rådgiver og agerer i administrative processer i relation til indsigelser, tilbagekaldelser og ugyldighed og har betydelig erfaring med at repræsentere klienter i fogedretssager vedrørende beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Inden for ophavsret repræsenterer vi såvel nationale som internationale medievirksomheder, der udbyder TV, radio og streamingtjenester, samt teaterproducenter, forlag og andre skabere og brugere af ophavsrettigheder. 

Vi har særligt mange års erfaring med at rådgive i forbindelse med udnyttelse af ophavsrettigheder på alle de nye platforme, som den hastige teknologiske udvikling muliggør, herunder aftaler om SVOD distribution og distribution via apps og indhold på sociale medier. På baggrund heraf har vi omfattende erfaring i forhandling med forvaltningsselskaber, distributører og relevante myndigheder. Desuden har vi ekspertise i udarbejdelse og forhandling af komplekse produktions- og distributionsaftaler, samt førelse af retssager, herunder sager for ophavsretslicensnævnet.

Endvidere har vi stor erfaring i at rådgive i krydsfeltet mellem ophavsret og markedsføringsret.
Se Medier & Entertainment og Markedsføringsret.

Vores rådgivning inden for immaterialret omfatter følgende områder:

 • Varemærkeret
 • Designbeskyttelse
 • Domænenavnsbeskyttelse
 • Medarbejderes opfindelser
 • Erhvervelse af immaterielle rettigheder
 • Aftaler om licens og udnyttelse
 • Parallelimport
 • Patentret
 • Varemærkebeskyttelse
 • Indgåelse af aftaler med forvaltningsselskaber og distributører
 • Produktionsaftaler
 • forlagskontrakter
 • Ansvar for indhold
 • Førelse af retssager for såvel de ordinære domstole som ophavsretslicensnævnet
 • Due diligenceundersøgelser af immaterielle rettigheder i forretningstransaktioner

Ratings

Breadth of expertise, responsiveness and knowledge.
2023