vand.jpg

Ansættelsesret

For at sikre både arbejdsgiver og ansat kan man som virksomhed løbende have brug for juridisk rådgivning inden for ansættelsesret. Det kan være alt fra udformningen af selve ansættelseskontrakten til etablering af bonusprogrammer eller evt. afskedigelse.

Hos Mazanti-Andersen har vi stor erfaring med at rådgive inden for alle aspekter af ansættelsesret, arbejdsmarkedsret samt sikkerheds- og sundhedsforhold. Vi rådgiver primært arbejdsgivere, men også direktører og andre ledende medarbejdere. 

Vores rådgivning inden for ansættelsesret omfatter følgende områder:

 • Ansættelsesretlige konsekvenser af virksomhedsoverdragelser
 • Konsulentaftaler
 • Compliance med sikkerheds- og sundhedsregulativer
 • Afskedigelser, herunder afskedigelser af større omfang
 • Voldgifts- og retssager med Arbejdstilsynet eller medarbejdere
 • Ansættelsesaftaler
 • Ansættelse og afskedigelse af administrerende direktører og medarbejdere
 • Etablering af aktieoptions- og incitamentsprogrammer for medarbejdere
 • Etablering af bonus- og pensionsprogrammer
 • Etablering af medarbejderhåndbøger
 • Etablering af CSR, IT, e-mail og andre firmapolitikker
 • Etablering af whistleblower politikker, herunder anmeldelse til og forhandling med Datatilsynet i Danmark
 • Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelser
 • Ligestillingsrettigheder og lige betaling af medarbejdere
 • Individuelle og kollektive ansættelsesretsspørgsmål
 • Outsourcing og udstationering af medarbejdere
 • Pensionsaftaler
 • Arbejdsskadeforhold

Ratings

A great, top professional company. Their advice is always very pragmatic.
2023

They are very professional and very experienced. They have great, strong knowledge and deep subject-matter expertise.
2023