_MG_7664_v2.jpg

Kreditorinteresser

Mazanti-Andersen repræsenterer såvel pengeinstitutter, virksomheder og private kreditorer i relation til krav mod insolvente og udfordrede virksomheder. Dette kan omfatte forhandlinger med den insolvente virksomhed og muligt medvirken ved forsøg på rekonstruktion. I visse tilfælde medfører denne repræsentation, at Mazanti-Andersen udpeges som kuratorer i den insolvente virksomhed, såfremt denne erklæres konkurs.

Firmaet har mange års erfaring inden for insolvensret og rekonstruktion af selskaber. To af vores partnere er udpeget af Sø- og Handelsretten som faste medhjælpere og dermed offentlighedens repræsentationer i konkursboer og i sager vedrørende tvungen rekonstruktion eller likvidation af selskaber.

Vi yder juridisk rådgivning til kreditorer inden for alle områder af insolvensretten, herunder:

  • Bistand til kreditorer ved varetagelse af kreditorinteresser
  • Bistand i forbindelse med indgivelse af konkursbegæring
  • Bistand i forbindelse med indgivelse af begæring om rekonstruktion
  • Bistand i forbindelse med opgørelse af samt anmeldelse af krav
  • Bistand i forbindelse med omstødelsessager anlagt af et konkursbo
  • Deltagelse i kreditorudvalg på vegne af kreditorer
  • Forhandlinger med skyldnere og kreditorer

Mazanti anvender den digitale konkursportal BELLA (Bankruptcy Estate Lawyers Legal Assistant), som gennemgribende digitaliserer det daglige arbejde med konkursboer. Portalen effektiviserer ikke kun behandlingen af firmaets mange konkursboer, tvangsopløsningssager samt rekonstruktioner, men gør det samtidig betydeligt nemmere for kreditorer at opnå indblik i den løbende bobehandling. Link til Mazantis kreditorportal kan findes her.