090720-Mazanti-Odense-faciliteter-077.jpg

Konkurrence & Udbud

Hos Mazanti-Andersen yder vi juridisk rådgivning inden for konkurrenceret, statsstøtte og udbudsret både i Danmark og i EU.

De seneste år har vi oplevet et større fokus på den effektive konkurrence, hvilket kommer til udtryk inden for konkurrenceret, statsstøtte og udbudsret. I takt med at reglerne skærpes, øges behovet for, at virksomheder løbende er opmærksomme på dels måden hvorpå der drives forretning, dels med hvem og under hvilke betingelser aftaler indgås eller virksomhedsoverdragelser gennemføres. Vi har betydelig indsigt i overlappende mellem konkurrenceret, statsstøtte og udbudsret og følger tæt udviklingen for disse områder i retspraksis. Vi kan derfor tilbyde forebyggende rådgivning samt bistand, når vores klienter er kommet i konkurrencemyndighedernes søgelys. Vi afhjælper behovet for større bevågenhed hos virksomhederne og bistår på daglig basis vores klienter med at navigere inden for disse retsområder.

Det dækker blandt andet følgende emner:

 • Administrative procedurer og repræsentation for de danske konkurrencemyndigheder, de danske domstole og EU-Domstolen
 • Konkurrenceretlige compliance-programmer (både inden for konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling)
 • Kontrolundersøgelser (Dawn Raid-manualer) samt beredskab i denne forbindelse
 • Kartelspørgsmål, herunder anmeldelser til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse
 • Horisontale aftaler, herunder joint ventures, samarbejds- og specialiseringsaftaler
 • Vertikale aftaler, herunder leverandøraftaler, agentaftale, distributionsaftaler (selektive distributionsaftaler og franchiseordninger)
 • Misbrug af dominerende stilling, herunder rabatordninger, bonusordninger, støtteordninger, diskrimination og leveringsnægtelse
 • Fusionskontrol, herunder forhandling og anmeldelse af fusionen til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse

Derudover håndterer vi:

 • Vurdering og håndtering af individuel tildelt statsstøtte samt støtteordninger
 • Anmeldelse af statsstøtte samt anvendelse af undtagelser for anmeldelse
 • Tilbagebetaling samt anlæg af sager for ulovlig tildelt statsstøtte
 • Generel rådgivning af udbudsreglerne
 • Vurdering af udbudsmateriale, herunder tildelingsbeslutning og afvisning
 • Udarbejdelse og håndtering af klager til Klagenævnet for Udbud