2023_12_06_Mazanti_Kbh32649_MIA_low.jpg
Advokat, partner

Mia Anne Gantzhorn

Mia rådgiver klienter i forhold til konkurrenceretlige problemstillinger, som strækker sig fra fusionskontrol til konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med både større og mindre sagskomplekser. Derudover holder Mia løbende foredrag om konkurrencelovens rammer samt sektorspecifikke konsekvenser. Mia har praktisk erfaring med repræsentation af virksomheder under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontrolundersøgelser (dawn raids) og har undervist samt rådgivet en række klienter om håndtering heraf.

Mia har igennem de seneste år beskæftiget sig med en række aspekter indenfor statsstøtte – både identifikation og strukturering af støtteordninger samt efterfølgende håndtering af ulovlig tildelt støtte. Mia bistår derudover både private og offentlige aktører med at navigere i krydsfeltet mellem offentlige indkøb og tildeling af offentlige midler på konkurrenceudsatte markeder.

Derudover har Mia praktisk erfaring indenfor markedsføringsret og ophavsret, hvor hun blandt andet rådgiver klienter i sager om vildledende markedsføring samt krænkelse af kommercielle rettigheder. Mia har i denne forbindelse bistået klienter, når sager er blevet overdraget til politiet eller indbragt for domstolene.

Mia har tidligere været ansat hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor hun førte tilsyn med konkurrencelovens regler inden for tele, IT, finans og service. Derudover indgik Mia i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens team, som beskæftigede sig med betalingstjenesteloven.

Igennem en årrække har Mia undervist i EU-ret på Københavns Universitet og tilmed for Juridisk Diskussionsklub. Mia har derudover siddet med en række sager vedrørende den frie bevægelighed inden for EU.

Speciale inden for

2023_12_06_Mazanti_Kbh32649_MIA_low.jpg

Karriere og uddannelse

 • 2024
  Partner (equity), Mazanti-Andersen
 • 2021
  Partner, Mazanti-Andersen
 • 2020
  Advokat, Mazanti-Andersen
 • 2019
  Advokat, Gorrissen Federspiel
 • 2017
  Advokat, Horten
 • 2014
  Advokat, Nielsen Nørager
 • 2010
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • 2010
  Cand.jur., Københavns Universitet