Mia Anne
Advokat, partner

Mia Anne Gantzhorn

Mia rådgiver klienter i forhold til konkurrenceretlige problemstillinger, som strækker sig fra fusionskontrol til konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med både større og mindre sagskomplekser. Derudover holder Mia løbende foredrag om konkurrencelovens rammer samt sektorspecifikke konsekvenser. Mia har praktisk erfaring med repræsentation af virksomheder under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontrolundersøgelser (dawn raids) og har undervist samt rådgivet en række klienter om håndtering heraf.

Mia har igennem de seneste år beskæftiget sig med en række aspekter indenfor statsstøtte – både identifikation og strukturering af støtteordninger samt efterfølgende håndtering af ulovlig tildelt støtte. Mia bistår derudover både private og offentlige aktører med at navigere i krydsfeltet mellem offentlige indkøb og tildeling af offentlige midler på konkurrenceudsatte markeder.

Derudover har Mia praktisk erfaring indenfor markedsføringsret og ophavsret, hvor hun blandt andet rådgiver klienter i sager om vildledende markedsføring samt krænkelse af kommercielle rettigheder. Mia har i denne forbindelse bistået klienter, når sager er blevet overdraget til politiet eller indbragt for domstolene.

Mia har tidligere været ansat hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor hun førte tilsyn med konkurrencelovens regler inden for tele, IT, finans og service. Derudover indgik Mia i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens team, som beskæftigede sig med betalingstjenesteloven.

Igennem en årrække har Mia undervist i EU-ret på Københavns Universitet og tilmed for Juridisk Diskussionsklub. Mia har derudover siddet med en række sager vedrørende den frie bevægelighed inden for EU.

Speciale inden for

Mia Anne

Karriere og uddannelse

 • 2021
  Partner, Mazanti-Andersen
 • 2020
  Advokat, Mazanti-Andersen
 • 2019
  Advokat, Gorrissen Federspiel
 • 2017
  Advokat, Horten
 • 2014
  Advokat, Nielsen Nørager
 • 2010
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • 2010
  Cand.jur., Københavns Universitet