sunflare.jpg

Etablering af Alternative Investeringsfonde

Mazanti Transactions rådgiver managers om alle juridiske forhold vedrørende etablering og drift af alternative investeringsfonde og har gennem et mangeårigt samarbejde med danske og udenlandske managers, DVCA og Invest Europe opnået et omdømme som førende i Danmark inden for dette højt specialiserede område.

Vores rådgivning til managers omfatter alle forhold vedrørende etablering og drift af alternative investeringsfonde, herunder rådgivning om:

 • Fundraising, fondsstruktur og fondsetablering, herunder projektstyring med henblik på at minimere managers udgifter, indtil closingrisikoen er mindst mulig
 • Feederfonde og co-investeringsstrukturer
 • Strukturering af manager, komplementar og carried interest- og medinvesteringsenheder
 • Regulatoriske krav til fondsstrukturer, herunder krav om FAIF registrering eller tilladelse samt muligheder for EuVECA registrering
 • Udarbejdelse af interne procedurer med henblik på at sikre hensigtsmæssige forretningsgange og efterlevelse ag regulatoriske krav
 • Skattemæssige aspekter, herunder rådgivning med henblik på at undgå, at udenlandske investorer får fast driftssted i Danmark
 • FATCA, CRS, persondata og hvidvask
 • Forhandling med potentielle investorer med henblik på at sikre markedskonforme vilkår, herunder også håndtering af sideletter-krav
 • Legal opinions

Mazanti Transactions rådgiver endvidere investorer om alle juridiske forhold vedrørende investering i alternative investeringsfonde, herunder:

 • Fastlæggelse og forhandling af klientspecifikke kriterier og krav for investering, f.eks. i relation omkostninger, fees, carried interest, ESG-standarder og medinvesteringsrettigheder
 • Due diligence, herunder vurdering af FAIF, FATCA, CRS, persondata og hvidvask compliance
 • Gennemgang af fondsdokumentation med henblik på at identificere afvigelser fra markedskonforme vilkår og sikre hensigtsmæssig implementering af investorkrav
 • Gennemgang af legal opinion
 • Bistand med udfyldelse af tegningsblanketter

Læs om vores rådgivning til managers vedr. investering i porteføljeselskaber.

Mazanti Transactions er anbefalet i 2020 udgaven af den internationale ratingpublikation Legal 500. Her udtaler klienter blandt andet:  

"They are knowledgeable and hands-on and deeply experienced within private equity"

Legal 500, 2020

"Very much hands on with full partner attention into all matters"
Legal 500, 2020

"Very efficient and pragmatic lawyers"
Legal 500, 2020