sunflare.jpg

Etablering af Alternative Investeringsfonde

Mazanti Transactions rådgiver managers om alle juridiske forhold vedrørende etablering og drift af alternative investeringsfonde og har gennem et mangeårigt samarbejde med danske og udenlandske managers, Aktive Ejere og Invest Europe opnået et omdømme som førende i Danmark inden for dette højt specialiserede område.

Vores rådgivning til managers omfatter alle forhold vedrørende etablering og drift af alternative investeringsfonde, herunder rådgivning om:

 • Fundraising, fondsstruktur og fondsetablering, herunder projektstyring med henblik på at minimere managers udgifter, indtil closingrisikoen er mindst mulig
 • Feederfonde og co-investeringsstrukturer
 • Strukturering af manager, komplementar og carried interest- og medinvesteringsenheder
 • Regulatoriske krav til fondsstrukturer, herunder krav om FAIF registrering eller tilladelse samt muligheder for EuVECA registrering
 • Udarbejdelse af interne procedurer med henblik på at sikre hensigtsmæssige forretningsgange og efterlevelse af regulatoriske krav
 • Skattemæssige aspekter, herunder rådgivning med henblik på at undgå, at udenlandske investorer får fast driftssted i Danmark
 • FATCA, CRS, persondata og hvidvask
 • Forhandling med potentielle investorer med henblik på at sikre markedskonforme vilkår, herunder også håndtering af sideletter-krav
 • Legal opinions

Mazanti Transactions rådgiver endvidere investorer om alle juridiske forhold vedrørende investering i alternative investeringsfonde, herunder:

 • Fastlæggelse og forhandling af klientspecifikke kriterier og krav for investering, f.eks. i relation omkostninger, fees, carried interest, ESG-standarder og medinvesteringsrettigheder
 • Due diligence, herunder vurdering af FAIF, FATCA, CRS, persondata og hvidvask compliance
 • Gennemgang af fondsdokumentation med henblik på at identificere afvigelser fra markedskonforme vilkår og sikre hensigtsmæssig implementering af investorkrav
 • Gennemgang af legal opinion
 • Bistand med udfyldelse af tegningsblanketter

Læs om vores rådgivning til managers vedr. investering i porteføljeselskaber.

Ratings

Mazanti Transactions is recommended by the international rating publications Legal 500 and Chambers. Client statements include:  

Mazanti is our go-to legal powerhouse in all matters pertaining to running our venture funds, be it fund establishment, fund management, employee and partner agreements, deal flow and portfolio work, or compliance and reporting towards financial authorities.
2023

The team is put together with thorough consideration of the task at hand. If there are specific challenges outside the immediate team’s area of expertise, relevant associates or partners are brought in to advise on these specific tasks.
2023

The commercial, corporate and M&A practice of Mazanti-Andersen is outstanding. We appreciate the collaboration greatly and find the practice both value-creating and solution-oriented. The venture capital team of Mazanti-Andersen is the best in town.
2022

They are knowledgeable and hands-on and deeply experienced within private equity
2020

Very efficient and pragmatic lawyers
2020

Very much hands on with full partner attention into all matters
2020

Clients appreciate that the lawyers always deliver high-quality work and are proactive in their work
2021