gelænder.jpg

Forsikring & Erstatning

I forsikrings- og erstatningssager handler det om at opnå det optimale kommercielle resultat for vores klienter. Det har vi gjort igennem mange år, hvor vi har ydet juridisk bistand til erhvervslivet inden for alle aspekter af forsikrings- og erstatningsretten og med compliance af offentlige krav til vurdering af forsikrings- og erstatningssager. 

Vores rådgivning inden for forsikringsret omfatter følgende områder:

  • Compliance med offentlige regler og krav
  • Erhvervsansvar
  • Direktør- og bestyrelsesansvar og forsikring
  • Due diligenceundersøgelser
  • Udarbejdelse af forsikringsbetingelser
  • Produktansvar
  • Professionelt ansvar
  • Reassurance
  • Transportansvar