AND_1949.jpg

Voldgiftssager

Visse sager kan, som alternativ til at blive ført som retssager, blive behandlet ved voldgift. Hvis en uoverensstemmelse skal behandles ved voldgift, kan parterne vælge selv at nedsætte voldgiftsretten. Alternativt kan parterne vælge at bruge et allerede etableret voldgiftsinstitut, hvor der er fastsat regler for sagsbehandlingen.

Enhver voldgift, der finder sted i Danmark, skal følge reglerne i voldgiftsloven. Voldgiftsloven opstiller regler for, hvornår grundlaget for voldgiften er korrekt, herunder om aftalen om voldgift er tilstrækkelig klar, og om voldgiftskendelsen er gyldig.

En voldgiftskendelse kan, modsat domme, ikke ankes og derfor er det vigtigt at alle oplysninger kommer frem under forberedelsen af voldgiftssagen. Voldgiftsafgørelser offentliggøres normalt ikke, hvilket i nogle tilfælde kan være en fordel for parterne.

Mazanti-Andersen er et af de ledende advokatfirmaer i Danmark indenfor netop dette område. Igennem tiden har vi påtaget os nogle af de mest prominente, omfattende og komplicerede sager. Vi har derfor et indgående kendskab til de formelle juridiske og praktiske rammer for, hvordan sager skal struktureres og præsenteres. Dermed kan vi lede vores klienter trygt igennem en voldgiftssag og sikre en omkostningseffektiv løsning med det bedst mulige resultat.

Da konflikter – og dermed voldgiftssager – kan opstå inden for alle erhvervsretslige områder, spænder vores erfaring meget bredt:

  • Eneforhandlere og agenter
  • Energiret
  • Entrepriseret
  • Fast ejendom
  • Immaterialret
  • IT- og telekommunikationsretlige emner
  • Kontraktret
  • Minoritetsbeskyttelse af aktionærer
  • Transportret

Ratings

The lawyers are extremely skilled and have long-standing experience.
2024

The team thoroughly familiarises itself with the case and examines all facets that gave rise to the disagreement with the other party. They do so in a very efficient and supportive way for the client.
2024

The lawyers are always very efficient in both their work and correspondence.
2024

The team is always prepared within a short response time and with a specialist in the field.
2024