notesbog

Økonomisk kriminalitet

Når det kommer til retssager inden for økonomisk kriminalitet, er vi et af de ledende advokatfirmaer. Igennem tiden har vi påtaget os nogle af de mest prominente, omfattende og komplicerede sager – bl.a. som forsvarer for Kurt Thorsen (PFA sagen), Mogens Amdi Petersen (Tvind-sagen), Jan Bonde Nielsen i B&W (Gredana-sagen) og en række andre væsentlige sager om økonomisk kriminalitet.

Vi har ført talrige sager for danske domstole på alle niveauer, herunder for Højesteret. Vi har derfor et indgående kendskab til de formelle juridiske og praktiske rammer for, hvordan sager skal struktureres og præsenteres. Dermed kan vi lede vores klienter trygt igennem en retssag og sikre en omkostningseffektiv løsning.

Vores rådgivning inden for økonomisk kriminalitet omfatter:

  • Konkursretlige og insolvensretlige emner
  • Særlige strafferetlige emner (”økonomisk kriminalitet”)
  • Bestyrelses- og ledelsesansvar
  • Børs- og værdipapirretlige emner
  • Skatteret