stairs.jpg

Shipping

Når gods skal fragtes fra et sted til et andet – ofte på tværs af landegrænser – kræves der en konkurrencedygtig, sikker og rettidig levering på et gennemreguleret marked, der samtidig er kendetegnet ved hastigt skiftende omkostninger. Som transportør, speditør eller lignende aktør vil du i den forbindelse ofte støde på juridiske problemstillinger der relaterer sig til finansiering, ansvar og forsikring, hvor det er afgørende at alliere sig med specialister på området.

Hos Mazanti-Andersen repræsenterer vi en lang række aktører fra Det Blå Danmark, herunder rederier, operatører, værfter, banker og forsikringsselskaber samt selskaber med aktiviteter, hvor transportret og shipping er af afgørende betydning. Vi rådgiver shipping- og transportsektoren om alle erhvervsretlige spørgsmål inden for sø- og transportret – hvad enten det drejer sig om køb og salg af skibe, skibsbygnings- og værftskontrakter eller anden erhvervsretlig rådgivning, herunder finansierings- og selskabsret. 

Teamet har mangeårig erfaring inden for alle områder af sø- og transportretten og tæller profiler med kommerciel, finansiel og juridisk baggrund. Teamet besidder derved erfaring fra begge sider af bordet, og har et indgående kendskab til branchen og dens aktører - både nationalt og globalt.

Det omsætter vi til rådgivning inden for følgende områder:

 • M&A
 • Afhændelser af virksomheder
 • Forsikring af varer
 • Joint venture-aftaler
 • Logistik og transportaftaler
 • Offshore og shippingkontrakter
 • Vejtransportaftaler
 • Lasteskader
 • Certeparti og andre kontraktforhold vedrørende skibe
 • Rammetransportaftaler
 • Køb og salg af skibe
 • Etablering af rederivirksomhed og registrering af skibe
 • Kontrakter vedrørende bygning, ombygning og reparation af skibe