Q1080261_+Blå_Low.jpg

Selskabs- og fondsret

For at kunne være en god juridisk rådgiver inden for selskabsret kræver det en underliggende forståelse for forretningsmæssige problemstillinger samt indgående kendskab til en lang række brancher.

Hos Mazanti-Andersen har vi igennem vores lange historie rådgivet danske og internationale virksomheder inden for alle de selskabsretlige områder. Hvad enten det drejer sig om etableringen af et selskab – med alt hvad dertil hører – udarbejdelsen af ejeraftaler eller likvideringen af et selskab, så er udgangspunktet altid den særlige situation, klientens særlige behov og interesser samt indgående kendskab til branchen og juraen.

Vi dækker alle områder i selskabsretten, herunder:

 • Vedtægter
 • Kapitalforhold
 • Valg af selskabsform, struktur, skattemæssige aspekter heraf og etablering af kapitalselskaber, partnerselskaber og andelsselskaber
 • Compliance-programmer
 • Lånefinansiering under dansk selskabsret
 • Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen
 • Generalforsamlinger, herunder planlægning og gennemførelse af generalforsamlinger
 • Bonusprogrammer, herunder aktieoptions- og aktietegningsprogrammer
 • Joint ventures og andre former for samarbejde
 • Fusioner, reorganisering, spaltning og likvidationer
 • Ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler
 • Arbejde som bestyrelsesmedlem
 • Registrering af ændringer i selskabsforhold i Erhvervsstyrelse og med andre myndigheder
 • Overtagelsestilbud og børsnotering af selskaber, herunder overholdelse af de børsretlige og værdipapirretlige regler

Kontakt en rådgiver