0554.jpg

Retssager

En retssag er et stort skridt for de fleste virksomheder og mennesker. Der skal være styr på alt fra juraen til sagens detaljer, og endeligt skal det bindes sammen og fremføres på en logisk argumenterende måde. Derfor er retssager en særlig disciplin inden for juraen.

Mazanti-Andersen er et af de ledende advokatfirmaer i Danmark indenfor retssager. Igennem tiden har vi påtaget os nogle af de mest prominente, omfattende og komplicerede sager. Vi fører talrige sager for danske domstole på alle niveauer, herunder for Højesteret, og vi bistår danske parter i samarbejder med lokale kollegaer i udenlandske retssager. Vi har derfor et indgående kendskab til de formelle juridiske og praktiske rammer for, hvordan sager skal struktureres og præsenteres. Dermed kan vi lede vores klienter trygt igennem en retssag og sikre en omkostningseffektiv løsning.

Da konflikter – og dermed retssager – kan opstå inden for alle retslige områder, spænder vores erfaring meget bredt:

 • Bestyrelses- og ledelsesansvar
 • Børs- og værdipapirretlige emner
 • Fast ejendom
 • Generelle erhvervsretlige emner
 • Immaterialret
 • IT- og telekommunikationsretlige emner
 • Konkurrenceretlige emner
 • Konkursretlige og insolvensretlige emner
 • Kontraktret
 • Markedsførings- og forbrugerret
 • Miljøret
 • Minoritetsbeskyttelse af aktionærer
 • Offentlige udbud
 • Skatteret
 • Særlige strafferetlige emner (herunder økonomisk kriminalitet)
 • Søret og shippingforhold
 • Transportret

Ratings

The team has exceptional experience, and provides a very big picture view on matters.
2023

The team is very dedicated and serious with a high degree of integrity and knowledge.
2023

Kontakt en rådgiver