sunflare.jpg

Bobehandling

Hos Mazanti-Andersen har vi stor erfaring med at forestå bobehandling samt at yde bistand til arvinger, herunder alle aspekter vedrørende arveretlige og skifteretlige spørgsmål.

Vores rådgivning inden for dødsbobehandling omfatter bl.a.:

  • Bistand som bobstyrer/eksekutor
  • Skattemæssige forhold i forbindelse med dødsboskifte

Ratings

The team's very pragmatic and their solution-oriented approach makes us always feel that we achieve the best possible result
2021

The team is known for its longstanding presence in the market, earning praise for its strong caseload of complex mandates
2021