notesbog

Det handler om tillid

Når man skal vælge advokat handler det i bund og grund om tillid. Tillid til hinanden, til solid faglighed og til rådgivning der skaber værdi. Tillid til at blive set, mødt og forstået. Hvad enten det handler om succesfulde transaktioner, komplekse aftaler, eller man havner i en konflikt. Det gælder for virksomheder, og det gælder for mennesker.

Tillid skaber de lange relationer, og det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Det ved vi om nogen. Det er noget vi har arbejdet for hver eneste dag siden 1853. Og selvom det gør os til Danmarks ældste advokatfirma, betyder det ikke, at vi hviler i fortiden. Tværtimod. Det er vi blevet, fordi vi altid tænker fremad, udvikler og planlægger – for vores klienter og for os selv.

Vi er i dag en skarpt specialiseret advokatvirksomhed og har nogle af de dygtigste og mest erfarne juridiske rådgivere inden for hvert deres område. Vores tætte relationer med vores klienter betyder, at vi kender deres virksomheder indgående. Og kombineret med et stærkt fagligt fundament, kommerciel indsigt og sund fornuft omsætter vi vores rådgivning til noget, der rent faktisk kan bruges i praksis.

Vores tilgang

Vi er drevet ud fra et fælles ønske om at spille en instrumentel rolle i vores klienters succes, og samtidig rekruttere, fastholde og udvikle de bedste talenter. Vores struktur og tilgang er derfor baseret på en høj grad af partnerfokus på alle sager. Det giver ikke bare et unikt læringsrum for vores yngre advokater og fuldmægtige, men også tryghed for vores klienter, der for hver sag betror os tilliden til at skabe værdi for dem og deres virksomhed.

Vores størrelse betyder, at vi leverer på komplekse, internationale opgaver og favner den faglige dybde. Vi er samtidig en virksomhed, hvor man kender hinanden, har hinandens ryg og løfter i flok. For tillid forpligter. Ikke kun over for vores klienter, men også over for hinanden. For vi ved, at god rådgivning og nære relationer til vores klienter starter med os selv. Det betyder ikke, at vi er bange for konflikter eller uenigheder. Vi siger tingene, som de er og er ikke bange for betydningen af ordentlighed og loyalitet.

Vi samarbejder på tværs af geografi og specialer for at sikre de bedste resultater for vores klienter. Når du arbejder med os, har du én kontakt – én fast dedikeret seniorrådgiver, som har et team af specialister bag sig, og som prioriterer dig og dine interesserer på tværs af kontorer og kompetencer. 

floor.jpg
Sager kommer og går. Men gode relationer varer ved.

Vores struktur

Hos Mazanti-Andersen er vi organiseret som et advokatpartnerselskab med 33 partnere, 8 associerede partnere og en lang række medarbejdere i øvrige juridiske og administrative funktioner. Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af seks partnere: Henrik B. Sanders (formand), Michael L. JacobsenJakob Mosegaard Larsen, Lars Hammer Wentoft, Jeanette Illum-Johansen og Simon Falbe-Hansen.

Ønsker du mere uddybende information om vores interne struktur, er du velkommen til at kontakte Henrik B. Sanders.

Bestyrelsen 

Vores historie

Selvom vi altid har set fremad, bygger vores forretningsgrundlag på en stolt historie.

Mazanti-Andersen blev grundlagt af én af grundlovens fædre, højesteretssagfører C. C. V. Liebe i 1853.

Han blev efterfulgt af sin søn, højesteretssagfører Otto Liebe, der blev udnævnt som statsminister i 1920 i en kort periode under Påskekrisen i Danmark. Han blev også kendt for etableringen af Sagførerrådet (Advokatsamfundet) og blev rådets første formand fra 1919 til 1927.

Højesteretssagfører Leif Gamborg var den tredje generation, der stod i spidsen for virksomheden fra 1934. Han havde en stærk tilknytning til modstandsbevægelsen under Nazitysklands besættelse af Danmark. Han havde en kompromisløs fokus på varetagelse af klienternes interesse. Sammen med hans stærke værdier i respekt for retsregler er det stadig en grundpille i vores værdisæt.

Landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen stod i spidsen for den næste generation. Han var en af de første danske advokater, som også fik en juridisk eksamen i USA, og han var en central person i forhold til at udvikle virksomheden til det moderne forretningsorienterede advokatfirma, vi er i dag, med forståelse for klienters kommercielle interesser.

Advokat J. Korsø Jensen var af de mere velkendte partnere i selskabet. Som en af de fire forgængere er J. Korsø Jensen bl.a. kendt for at være en fremragende procedør samt en engageret advokat i erhvervsforhold. Med udgangspunkt i en grundig forberedelse af de enkelte sager er han i stand til at præsentere komplicerede sager og juridiske regler på en enkel og overbevisende måde. J. Korsø Jensen er udtrådt af partnerselskabet.

stairs.jpg
Man bliver ikke Danmarks ældste advokatfirma ved at hænge sig i fortiden