Mazanti_Interiør_kbh 0_low.jpg (1)

Mediation

Ikke alle konflikter er lige velegnede til at blive løst ved traditionel rets- eller voldgiftssag. Ofte kan virksomheder have en kommerciel eller økonomisk interesse i at løse konflikter ved et forlig, og dermed spare tid og penge.

Mediation (mægling) er et effektivt redskab til en fleksibel og fortrolig forligsløsning, der gør det muligt at fortsætte et forretningsmæssigt samarbejde efter konflikten er afklaret.

Hos Mazanti-Andersen har vi stor erfaring med forligsforhandlinger og med alternative konfliktløsningsmodeller i danske og internationale sager. Vi tilbyder solid og erfaringsbaseret rådgivning om alternativerne til en retssag, og om hvordan en mediation forløber og skal håndteres.

I alle konflikter drøfter vi indgående muligheder og risici ved at gennemføre sagen, frem for at indgå forlig, sammen med vores klienter. På den måde får vores klienter det bedst tænkelige grundlag for – i samråd med os – at beslutte, hvordan sagen bør løses.

Flere af vores advokater er certificerede mediatorer, der kan udpeges af virksomheder og private (ikke klienter) til at mediere i en konflikt med henblik på at få konflikten løst hurtigt, smidigt og økonomisk fordelagtigt.

Vores rådgivning inden for mediation omfatter både rådgivning som partsrepræsentant for en part, i form af f.eks. risikoanalyse, både juridisk, kommerciel og økonomisk, ligesom vi agerer som mediatorer, udpeget af parter (ikke klienter), der er kommet i konflikt og ønsker en kvalificeret mediation for at opnå en hurtigere løsning.