0554.jpg
01/12/2022

Dom i sagen om Roskilde Bank: Mazanti-Andersen bistår tidligere bestyrelsesmedlem frifundet for erstatningsansvar

Højesteret har den 1. december 2022 afsagt dom mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank i et af finanskrisens helt store retsopgør. De fire tidligere bestyrelsesmedlemmer i Roskilde Bank er frifundet i sagen anlagt af Finansiel Stabilitet. Advokat og partner Morten Samuelsson og advokat Simon Kristian Frøsig har repræsenteret et af de tidligere bestyrelsesmedlemmer, som efter et sagsforløb på over 14 år nu omsider kan lægge retssagen bag sig.

Den 3. marts 2009 blev Roskilde Bank erklæret konkurs. Bankens virksomhed var inden da overtaget af Finansiel Stabilitet, der rejste krav om erstatning mod flere af bankens tidligere direktions- og bestyrelsesmedlemmer. FS tabte sagen i Østre Landsret tilbage i 2017 men ankede til landets øverste retsinstans. Dengang lød erstatningskravet på én milliard kroner, men dette blev efter frifindelserne reduceret til knap 332 millioner kroner.

For Højesteret angik sagen erstatningsansvar som følge af lån i forbindelse med bankens salg af dens egne aktier til fire af bankens største kunder (aktiekreditter). Højesteret fandt det ikke godtgjort, at bestyrelsesmedlemmerne var bekendt med, at aktiekreditterne blev ydet uden kreditvurdering. Højesteret fandt heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse bestyrelsens godkendelse af de bevilgede lån for ansvarspådragende. Bestyrelsen blev derfor frifundet for kravet vedrørende aktiekreditterne.

Sagen er en i rækken af flere, som FS har anlagt mod tidligere ledelser i krakkede pengeinstitutter, og Mazanti-Andersen haft en helt central rolle i retsopgørene som advokater for tidligere ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank, Roskilde Bank, ebh Bank, Andelskassen J.A.K. Slagelse og Amagerbanken.

Læs mere om dommen i sagen om Roskilde Bank her.