MetteRavnSteenstrup.jpg
Advokat (H), partner

Mette Ravn Steenstrup

Mette Ravn Steenstrup rådgiver danske og internationale virksomheder samt offentlige myndigheder om erhvervsretlige forhold. Mette Ravn Steenstrup bistår yderligere i civile retssager og voldgiftssager, hvorfra hun har en omfattende erfaring fra blandt andet domstolene, herunder Højesteret, Sø- og Handelsretten, ad hoc voldgifter, Klagenævnet for udbud, Natur- og Miljøklagenævnet samt Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed.

Herudover har Mette Ravn Steenstrup igennem en årrække bistået førende internationale varemærke-, detailhandels- og produktionsvirksomheder, herunder Royal Scandinavia A/S, Georg Jensen A/S og Royal Copenhagen A/S bl.a. med hensyn til koncernstrukturer, logistik, produktions og afsætningsforhold, med særligt vægt på beskyttelse af virksomhedernes immaterialretlige stilling og markedsposition.

Mette Ravn Steenstrup har bl.a. bistået med op- og udbygningen af infrastrukturen for et af Danmarks største telekommunikationsselskaber og deltaget som formand i arbejdsgrupper nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Telekommunikationsindustrien i forbindelse dermed.

Mette Ravn Steenstrup deltager som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder, herunder som formand i Sun Chemical A/S.

Speciale inden for

MetteRavnSteenstrup.jpg

Karriere og uddannelse

 • 2003
  Partner (equity), Mazanti-Andersen
 • 1999
  Møderet for Højesteret
 • 1991
  Advokat, Jonas Bruun
 • 1990
  Studieophold, London University
 • 1988
  Cand.jur.