bord.jpg

COVID-19: Hjælpepakker til store virksomheder og SMV'er

Regeringen har den 13. marts 2020 introduceret hjælpepakker til store virksomheder, og i dag den 16. marts er der nu også hjælp på vej til landets små- og mellemstore virksomheder. Regeringen har yderligere initiativer på vej lyder det fra skatteminister Morten Bødskov.

Den 13. marts introducerede regeringen hjælpepakker til store virksomheder, dvs. virksomheder der afregner moms månedsvis, med følgende elementer:

  • Udskydelse af betalingsfrister for moms
  • Udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge grundet fravær
  • Mulighed for større indestående på "skattekontoen"
  • Forlængelse af kredittiden for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Overordnet set bliver afregningsfristen udsat med en måned. Negativ moms vil blive afregnet som hidtidigt.

For SMV'er

Den 16. marts 2020 har regeringen fremlagt forslag til en hjælpepakke for små virksomheder, der indeholder udskydelse af momsbetaling og betaling af B-skat.

For de små virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, vil 2. og 3. kvartal blive sammenlagt, således at momsen for 2. kvartal udskydes 3 måneder til betaling sammen med momsen for 3. kvartal. Negativ moms udbetales som hidtidigt løbende.

Betalingsfristen for B-skat i april udsættes til juni 2020 og for maj udsættes den til 20. december 2020. Selvstændige erhvervsdrivende kan også reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020 ved nedsættelse af deres forventede samlede indkomst for 2020.

Det samlede forslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Hos Mazanti følger vi udviklingen på nært hold og vil løbende orientere ved kommende nyheder. Vores specialister i skatteret står klar til at hjælpe, og henvendelse kan ske til:

Jacob Monberg, advokat, partner
Tlf. +45 2096 7737
E-mail: jmo@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.