stairs.jpg

Konkurrence- og udbudsret

 

I takt med at konkurrencereglerne bliver skærpet år for år, bliver det tilsvarende mere vanskeligt at navigere i og overholde de danske og EU’s konkurrenceregler. Virksomheder fusionerer i stadigt mere koncentrerede markeder, og kartelsager bliver forfulgt og sanktioneret med stadigt større bøder og straffe. Det kræver større bevågenhed hos virksomhederne.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen yder vi juridisk rådgivning på alle niveauer hvad angår konkurrenceret i Danmark og i EU.

Det dækker blandt andet følgende områder:

  • Administrative procedurer og repræsentation for de danske konkurrencemyndigheder, de danske domstole og EU-Domstolen
  • Konkurrenceretlige compliance-programmer
  • Kartelspørgsmål, herunder anmeldelser til den danske konkurrence- og forbrugerstyrelse
  • Finansielle ydelser
  • Horisontale aftaler, herunder joint ventures og samarbejdsaftaler
  • Spørgsmål vedrørende misbrug af dominerende stilling, herunder rabatordninger, bonusordninger, støtteordninger, diskrimination og leveringsnægtelse,
  • Fusionskontrol, herunder anmeldelser, forhandlinger og anmeldelser af godkendelse til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse
  • Vertikale aftaler, herunder leverandøraftaler, agentaftale, distributionsaftaler, herunder selektive distributionsaftaler og franchiseordninger