stairs.jpg

Konkurrence- og udbudsret

I takt med at konkurrencereglerne bliver skærpet år for år, bliver det tilsvarende mere vanskeligt at navigere i og overholde de danske og EU’s konkurrenceregler. Virksomheder fusioner i stadigt mere koncentrerede markeder, og kartelsager bliver forfulgt og sanktioneret med stadigt større bøder og straffe. Det kræver større bevågenhed hos virksomhederne.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen yder vi juridisk rådgivning på alle niveauer, hvad angår konkurrenceret i Danmark og i EU.

Det dækker blandt andet følgende områder:

  • Administrative procedurer og repræsentation for de danske konkurrencemyndigheder, de danske domstole og EU-Domstolen
  • Konkurrenceretlige dkpliance-programmer
  • Kartelspørgsmål, herunder anmeldelser til den danske konkurrence- og forbrugerstyrelse
  • Finansielle ydelser
  • Horisontale aftaler, herunder joint ventures og samarbejdsaftaler
  • Spørgsmål vedrørende misbrug af dominerende stilling, herunder rabatordninger, bonusordninger, støtteordninger, diskrimination og leveringsnægtelse,
  • Fusionskontrol, herunder anmeldelser, forhandlinger og anmeldelser af godkendelse til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse
  • Vertikale aftaler, herunder leverandøraftaler, agentaftale, distributionsaftaler, herunder selektive distributionsaftaler og franchiseordninger

Kontakt en rådgiver

AndersCold-1600x1068.jpg
Partner og advokat
Anders Cold
JensAhrendt.jpg
Associeret partner og advokat
Jens Ahrendt
LiseHoegh 2.jpg
Partner og advokat
Lise Høgh
MetteRavnSteenstrup.jpg
Partner og advokat
Mette Ravn Steenstrup
PhilipSThorsen.jpg
Partner og advokat
Philip S. Thorsen