stairs-streg2.jpg
16/03/2021

Lempeligere krav til omregistrering fra IVS til ApS og fristforlængelse til 15. oktober 2021

I december 2020 vedtog Folketinget en lovændring, der skal lempe kravene til omregistrering fra IVS (iværksætterselskab) til ApS (anpartsselskab). De lempeligere krav til omregistrering fra IVS til ApS er trådt i kraft den 26. februar 2021 og kan derfor nu anvendes.

Med de nye regler ændres kravet til det omregistrerede selskabs kapital, så det fremover er tilstrækkeligt at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS’er, der er på 40.000 kr. Indbetalingen af restkapitalen skal ske efter selskabslovens almindelige regler om kapitalforhøjelser.

Loven forlænger derudover fristen for omregistrering med seks måneder, så fristen nu løber til den 15. oktober 2021.

De nye regler gennemfører en bred politisk aftale fra august 2020, der skulle lette omregistreringen fra IVS til ApS. I september 2020 satte vi i et nyhedsbrev fokus på den politiske aftales tilsigtede ændringer. Du kan læse nyhedsbrevet fra september her.

Lovændringen kan læses her, og Erhvervsstyrelsens nyhed herom kan læses her.

Har du spørgsmål til ovenstående eller andre selskabsretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Henvendelse kan ske til:

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.