ryg.jpg
17/09/2020

Lempelse af kapitalkrav: Politisk aftale skal hjælpe iværksætterselskaber med omregistrering fra IVS til ApS

Folketingets partier har for nyligt indgået en bred politisk aftale, der skal lette iværksætterselskabers (IVS) omregistrering til anpartsselskaber (ApS). Den politiske aftale skal hjælpe iværksættere med at fortsætte driften af deres selskaber i en tid, hvor det kan være svært at fremskaffe den nødvendige kapital ved blandt andet at lempe på kravet til selskabernes kapital. Vi sætter i denne artikel fokus på de tilsigtede ændringer.

Afskaffelsen af iværksætterselskabet

I april 2019 vedtog Folketinget et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskabet. Det blev samtidig besluttet, at minimumskapitalkravet til anpartsselskaber skulle nedsættes fra 50.000 kr. til 40.000 kr., og at eksisterende iværksætterselskaber inden for en periode på to år skulle omregistreres til anpartsselskaber med en positiv kapital på mindst 40.000 kr.

Lempelse af kapitalkravet i forbindelse med omregistrering

I lyset af iværksætterselskabernes udfordringer med at opfylde pligten til omregistrering samt corona-krisens påvirkning af dansk økonomi besluttes det i den politiske aftale at ændre kravet til den omregistrerede selskabs kapital. Det skal således ikke længere være et krav, at der på tidspunktet for omregistreringen er en positiv kapital på mindst 40.000 kr. på selskabets bundlinje, men være tilstrækkeligt at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for anpartsselskaber, der er på 40.000 kr.

Det skal på den måde være lettere at opfylde pligten til omregistrering, selv om man som iværksætter har lånt penge til opstartsinvesteringer, da kapitalkravet ikke længere skal relatere sig til bundlinjen, men til den registrerede selskabskapital.

Den politiske aftale skal skabe en balance, så der sker en frasortering af iværksætterselskaber uden reel erhvervsdrift, og som ikke kan opfylde minimumskapitalkravet for anpartsselskaber, samtidig med at sunde iværksætterselskaber ikke pålægges en for stor økonomisk byrde i omregistreringsprocessen.

Udskydelse af frist for omregistrering

Fristen der i 2019 blev besluttet for omregistrering fra IVS til ApS udløber som udgangspunkt den 15. april 2021. Fristen for omregistrering er meget afgørende for de tilbageværende iværksætterselskaber i Danmark, da manglende opfyldelse heraf kan medføre tvangsopløsning af selskaberne.

I den politiske aftale er Folketingets partier blevet enige om at forlænge fristen for omregistrering til den 15. oktober 2021. Det er således hensigten at give eksisterende iværksætterselskaber yderligere seks måneder til at samle den nødvendige kapital til den pligtige omregistrering.

Udmøntning af aftalen

Det er regeringens plan at fremsætte et lovforslag, der udmønter den politiske aftale til november.

Den politiske aftale kan læses her, og Erhvervsministeriets nyhed herom kan læses her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os:

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.