floor_streg.jpg
11/12/2020

COVID-19: Genindførelse af lønkompensation til virksomheder i hele landet

Skrevet af partner Mette Gahrn-Jensen

I går den 9. december 2020 trådte en række skærpede tiltag og restriktioner i 38 kommuner i kraft og allerede dagen efter, den 10. december, måtte regeringen grundet det høje smittetryk desværre træffe beslutning om at udvide restriktionerne til at omfatte yderligere 31 kommuner. Nu er derfor i alt 69 kommuner omfattet af disse skærpede tiltag og restriktioner, hvilket får konsekvenser for en lang række virksomheder.

De skærpede tiltag omfatter følgende dele af Danmark:

 • Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget).
 • Hele Region Sjælland.
 • Hele Region Midtjylland.
 • Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark.
 • Odense, Århus og Aalborg kommuner.

Nedlukninger i 69 danske kommuner, som indebærer tvangslukning af kultur og fritidsinstitutioner, restauranter og cafeer mv. i de berørte områder, får ikke blot konsekvenser for de virksomheder som ligger i de pågældende kommuner, men det får også konsekvenser for virksomheder, som samarbejder med de berørte virksomheder, f.eks. leverandører af varer til restauranter & caféer.

Der er på den baggrund indgået en ny trepartsaftale, som genindfører den lønkompensationsordning, som blev indført tilbage i marts 2020, hvor den første nedlukning fandt sted, og som udløb i august 2020. Den nye lønkompensationsordning er til rådighed for alle danske virksomheder, og det er altså ikke et krav, at virksomheden er beliggende i en af de 69 berørte kommuner.

Den nye ordning gøres imidlertid mere fleksibel, da det nu tillades virksomheder at vælge, om den vil ansøge om lønkompensation for den samlede virksomhed eller alene for enkelte arbejdssteder (p-numre). Hvis der alene søges om lønkompensation for et eller flere p-numre, er det kun det/de konkrete p-numre, der skal opfylde grundbetingelserne.

Den nye lønkompensationsordning vil være gældende frem til 3. januar 2021 (lønkompensationsordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, vil dog fortsætte frem til, at forbuddet ophæves) og vil have de samme grundbetingelser for muligheden for at modtage lønkompensation, som var gældende under den ”gamle” ordning, hvilket betyder at:

 • Virksomheden (eller det enkelte p-nummer) står over for at skulle varsle opsigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere.

 • Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

 • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

 • Det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke opsiger medarbejdere (tilknyttet det/de enkelte p-numre, hvis der ikke ansøges for virksomheden som helhed) som følge af økonomiske årsager.

 • Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet medarbejder.

Dertil knyttes følgende nye supplerende betingelser:

 • Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien. Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage afholdes som planlagt. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.
 • Ferielovens bestemmelse om varsling ned til 1 dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation finder ikke anvendelse, og ferielovens almindelige regler om varsling m.v. vil således være gældende også under lønkompensationsperioden.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialistteam inden for ansættelsesret. Henvendelse kan ske til:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her