_MG_7664_v2.jpg

Kreditorinteresser

Mazanti-Andersen Korsø Jensen repræsenterer såvel pengeinstitutter, virksomheder og private kreditorer i relation til krav mod insolvente virksomheder. Dette kan omfatte forhandlinger med den insolvente virksomhed og muligt medvirken ved forsøg på rekonstruktion. I visse tilfælde medfører denne repræsentation, at Mazanti-Andersen Korsø Jensen udpeges som kuratorer i den insolvente virksomhed, såfremt denne erklæres konkurs.

Firmaet har mange års erfaring inden for insolvensret og rekonstruktion af selskaber. To af vores partnere er udpeget af Sø- og Handelsretten som faste medhjælpere og dermed offentlighedens repræsentationer i konkursboer og i sager vedrørende tvungen rekonstruktion eller likvidation af selskaber.

Vi yder juridisk rådgivning til kreditorer inden for alle områder af insolvensretten, herunder:

  • Anmeldelse af krav
  • Bistand til kreditorer ved varetagelse af kreditorinteresser
  • Deltagelse i arbejde i kreditorudvalg på vegne af kreditorer
  • Indgivelse af anmeldelser på krav
  • Indgåelse af aftaler – herunder forhandling med kreditorer