_MG_7712_v2.jpg

Konkurs

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen har vi mange års erfaring inden for insolvensret. To af vores partnere er udpeget af Sø- og Handelsretten som faste medhjælpere og dermed offentlighedens repræsentanter i konkursboer og i sager vedrørende tvungen likvidation af selskaber.

Mazanti-Andersen Korsø Jensen arbejder sammen med de væsentligste pengeinstitutter i Danmark i insolvensretlige sager.

Partnere i Mazanti-Andersen Korsø Jensen har været udpeget som kuratorer i en række store konkurskomplekser, herunder blandt andre Accumulator Invest/Klaus Riskær Pedersen, Margarinefabrikken Grønvang, Stones Invest A/S – koncernen, Erik Damgaard Porteføljeinvest mfl.

Vi yder juridisk rådgivning til kreditorer inden for alle områder af insolvensretten, herunder:

  • Som likvidator udpeget af kreditorerne
  • Som kurator i konkursboet
  • I omstødelsessager for eller imod konkursboer
  • Anmeldelse af krav
  • Indgivelse af konkursbegæring
  • Indgivelse af anmeldelser på krav
  • Indgåelse af aftaler – herunder forhandling med kreditorer