_MG_7712_v2.jpg

Konkurs

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen har vi mange års erfaring inden for insolvensret. To af vores partnere er udpeget af Sø- og Handelsretten som faste medhjælpere og dermed offentlighedens repræsentanter i konkursboer og i sager vedrørende tvungen likvidation af selskaber.

Mazanti-Andersen Korsø Jensen arbejder sammen med de væsentligste pengeinstitutter i Danmark i insolvensretlige sager.

Vi har været udpeget som kuratorer i en række store konkurskomplekser, herunder Accumulator-koncernen/Klaus Riskær Pedersen, Margarinefabrikken Grønvang, Stones Invest A/S –koncernen, Blockbuster A/S, Merlin A/S, Tæppeland, Erik Damgaard Porteføljeinvest m.fl.

Vi er blandt de advokatfirmaer i Danmark, der håndterer flest insolvenssager, og har løbende flere hundrede igangværende konkursboer/likvidationer under behandling.

Vi yder juridisk rådgivning til kreditorer inden for alle områder af insolvensretten, herunder:

 • Som kurator i konkursboer udpeget af Skifteretten
 • Som kurator i konkursboer valgt af kreditorerne
 • Som rekonstruktør i rekonstruktioner
 • Som likvidator udpeget af Skifteretten
 • Som likvidator udpeget af kreditorerne
 • Som likvidator udpeget af aktionærerne
 • Som kreditorrepræsentant i kreditorudvalg
 • Bistand i forbindelse med gældsordninger – frivillige ordninger og tvangsakkorder
 • Bistand i forbindelse med drøftelser med individuelle kreditorer eller grupper af kreditorer
 • Bistand i forbindelse med varetagelse af kreditorinteresser
 • Bistand i forbindelse med indgivelse af konkursbegæring
 • Bistand i forbindelse med indgivelse af begæring om rekonstruktion
 • Bistand i forbindelse med indgivelse af anmeldelser af krav
 • Bistand i forbindelse med omstødelsessager for eller imod konkursboer