stairs.jpg

Shipping og transport

 

Når varer skal fragtes fra et sted til et andet – ofte på tværs af landegrænser – kræves der billig, sikker og rettidig levering på et marked, der er præget af hastigt skiftende omkostninger og en stadig tættere regulering.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen repræsenterer vi et antal danske og internationale selskaber inden for aktiviteter, hvor transportret og shipping er af afgørende betydning. En af vores partnere har mangeårig erfaring dels som underviser i transportret på Copenhagen Business School, og dels både praktisk og teoretisk erfaring i de særlige problemer inden for transportretten. En anden partner har tidligere erfaring fra sit arbejde i et af verdens største shippingfirmaer placeret i København. Vi har derfor stor viden og erfaring fra begge sider af bordet.

Det omsætter vi til rådgivning inden for følgende områder:

 • M&A
 • Afhændelser af virksomheder
 • Forsikring af varer
 • Joint venture-aftaler
 • Logistik og transportaftaler
 • Offshore og shippingkontrakter
 • Vejtransportaftaler
 • Lasteskader
 • Certeparti og andre kontraktforhold vedrørende skibe
 • Rammetransportaftaler
 • Køb og salg af skibe
 • Etablering af rederivirksomhed og registrering af skibe
 • Kontrakter vedrørende bygning, ombygning og reparation af skibe