stairs.jpg

Shipping og transport

Når varer skal fragtes fra et sted til et andet – ofte på tværs af landegrænser – kræves der billig, sikker og rettidig levering på et marked, der er præget af hastigt skiftende omkostninger og en stadig tættere regulering.

Hos Mazanti-Andersen repræsenterer vi et antal danske og internationale selskaber inden for aktiviteter, hvor transportret og shipping er af afgørende betydning. En af vores partnere har mangeårig erfaring dels som underviser i transportret på Copenhagen Business School, og dels både praktisk og teoretisk erfaring i de særlige problemer inden for transportretten. En anden partner har tidligere erfaring fra sit arbejde i et af verdens største shippingfirmaer placeret i København. Vi har derfor stor viden og erfaring fra begge sider af bordet.

Det omsætter vi til rådgivning inden for følgende områder:

 • M&A
 • Afhændelser af virksomheder
 • Forsikring af varer
 • Joint venture-aftaler
 • Logistik og transportaftaler
 • Offshore og shippingkontrakter
 • Vejtransportaftaler
 • Lasteskader
 • Certeparti og andre kontraktforhold vedrørende skibe
 • Rammetransportaftaler
 • Køb og salg af skibe
 • Etablering af rederivirksomhed og registrering af skibe
 • Kontrakter vedrørende bygning, ombygning og reparation af skibe