0351.jpg

Brexit: Opdatering af reglerne for datterselskabers muligheder for lån til moderselskaber med hjemsted i Storbritannien

Danske datterselskaber kan efter omstændighederne lovligt yde lån mv. til udenlandske moderselskaber med hjemsted i EU, EØS samt lande i de to bedste klasser i OECD’s landerisikovurdering.

Som følge af Storbritanniens udtræden af EU har Erhvervsstyrelsen den 30. januar 2020 udstedt en ny moderselskabsbekendtgørelse, der har til formål at sikre, at det også efter Brexit vil være muligt at yde lån mv. til udenlandske moderselskaber beliggende i Storbritannien, der efter OECD’s landerisikovurdering ligger i den bedste af OECD’s klasser. Bekendtgørelsen trådte i kraft allerede den 1. februar 2020.

Bekendtgørelsen, der ikke indeholder yderligere ændringer, kan læses i sin helhed her.

I vores nyhedsbrev fra november 2019 satte vi fokus på den tidligere bekendtgørelse, der blandt andet medførte, at danske selskaber ikke længere lovligt kan yde lån mv. til moderselskaber med hjemsted i Hongkong. Dette nyhedsbrev kan læses her.

For yderligere oplysninger:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

Mette-Marie Uggerhøj, advokat
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk

Kristian Thunbo Brander, stud.jur.
e-mail: ktb@mazanti.dk

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.