floor.jpg

Ændring af reglerne for datterselskabers muligheder for lån til udenlandske moderselskaber

Den 31. oktober 2019 trådte en ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber i kraft. Den nye bekendtgørelse, der oprindeligt blandt andet skulle tage højde for Brexit, har til formål at præcisere, til hvilke lande danske datterselskaber lovligt kan yde moderselskabslån m.v.

Grundlæggende betingelser for lån m.v. til visse udenlandske moderselskaber

Datterselskaber har i medfør af selskabslovens § 211 mulighed for lovligt at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskaber.

Selskabslovens § 21l, der udgør en undtagelse til selskabslovens generelle forbud mod selvfinansiering, regulerer således blandt andet danske datterselskabers mulighed for at yde koncernlån og indgå i koncerninterne cash pool-ordninger.

Udenlandske moderselskaber er dog kun omfattet af selskabslovens § 211, hvis moderselskabet opfylder to grundlæggende betingelser:

Det er for det første en betingelse, at det udenlandske moderselskab er et aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab eller et selskab med en tilsvarende selskabsform.

Det er for det andet en betingelse, at det udenlandske moderselskab har hjemsted i ét af de lande, der udtrykkeligt er oplistet i bekendtgørelsen.

Hvilke udenlandske moderselskaber?

Efter den hidtil gældende bekendtgørelse kunne der ydes moderselskabslån til udenlandske moderselskaber med hjemsted i et EU, et EØS-land (omfatter, udover alle EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein), Schweiz, Australien, Canada, Hongkong, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

Med den nye bekendtgørelse udelukkes moderselskaber med hjemsted i Hongkong, mens moderselskaber med hjemsted i henholdsvis Chile og Israel føjes til listen over lande hvortil datterselskaber nu lovligt kan yde moderselskabslån.

Det er således ikke længere lovligt for danske datterselskaber at yde lån m.v. til moderselskaber i Hongkong i henhold til selskabslovens § 211. Den nye bekendtgørelse muliggør derimod, at danske datterselskaber kan yde lån m.v. til moderselskaber med hjemsted i henholdsvis Chile og Israel.

Bekendtgørelsen erstatter den hidtil gældende bekendtgørelse fra 2010.

Brexit

Da Brexit var planlagt til at træde i kraft den 31. oktober 2019, var det oprindeligt et formål med den nye bekendtgørelse at sikre, at danske datterselskaber også efter Brexit kunne stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for moderselskaber i Storbritannien.

Udskydelsen af Brexit indebærer dog, at Storbritannien fortsat er en del af EU og dermed automatisk er omfattet af den nye bekendtgørelse.

Såfremt danske datterselskaber skal have mulighed for yde lån m.v. til moderselskaber i Storbritannien efter udskydelsen af Brexit til den 31. januar 2020 vil bekendtgørelsen skulle ændres på ny.

Bekendtgørelsen kan læses i sin helhed her.

For yderligere oplysninger:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

Mette-Marie Uggerhøj, advokatfuldmægtig
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.