0785.jpg
24/06/2020

Nye Anbefalinger for god Fondsledelse

Den 17. juni 2020 har Komitéen for god Fondsledelse offentliggjort nye Anbefalinger for god Fondsledelse. Det vedrører fondenes processer for bl.a. kommunikation, bestyrelsessammensætning og vederlag til fondens ledelse. Der er tale om den første revision af anbefalingerne siden introduktionen i december 2014.

Det overordnede formål med anbefalingerne er at bidrage til, at fondens ledelse varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik (”best practice”) for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

De justerede anbefalinger er blandt andet blevet udvidet med en ny anbefaling vedr. kapitalforvaltning. Denne indebærer, at fondsbestyrelserne løbende bør forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov. Samtidig er anbefalingerne om fondenes eksterne kommunikation, bestyrelsens stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, bestyrelsens sammensætning samt fastsættelse af vederlag og offentliggørelse heraf, blevet uddybet og konkretiseret af Komitéen.

Komitéen har endvidere fastholdt anbefalingen om, at der fastsættes en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Udkast til de nye anbefalinger blev sendt i offentlig høring den 2. marts 2020. I den forbindelse satte vi i et nyhedsbrev fokus på indholdet af de foreslåede anbefalinger. De offentliggjorte anbefalinger er i høj grad i overensstemmelse med det udkast, der blev sendt i høring i marts. På baggrund af de bemærkninger, Komitéen har modtaget under høringsprocessen, er der dog foretaget enkelte, primært sproglige, tilpasninger af anbefalingerne og de tilhørende kommentarer.

Læs mere om indholdet af de justerede anbefalinger i vores nyhedsbrev her.

De nye Anbefalinger for god Fondsledelse kan læses her.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

Jens Ahrendt, advokat, partner
Telefon +45 3319 3756
Mobil +45 4036 0536
e-mail: ja@mazanti.dk

Mette-Marie Uggerhøj, advokat
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.