Mazanti_Interiør_kbh 0_High.jpg
21/12/2021

Skrevet af partner Susanne Ingemann

Ny aftale om kompensation til restriktionsramte virksomheder 

På grund af den stigende smitte har regeringen sammen med et flertal af Folketinget indført flere restriktioner, der rammer dele af det danske erhvervsliv. Lørdag aften blev et bredt flertal på Christiansborg derfor enige om en ny politisk aftale om kompensation til de virksomheder, som er ramt af covid 19-restriktionerne.

Frivillig nedlukning
Erhvervsministeriet oplyser, at aftalen blandt andet betyder, at virksomheder, der fortsat har mulighed for at drive forretning, men som bliver ramt af restriktioner, kan vælge at lukke frivilligt ned. Dette kan være som følge af begrænsninger på åbningstider, mulighed for salg af alkohol eller arealkrav. Virksomhederne kan søge om kompensation for både faste omkostninger og omsætningstab. Virksomheder kan søge om at få dækket op til 90 pct. af virksomhedens faste omkostninger og omsætningstab som selvstændig (op til loftet). Derudover kan virksomheden benytte lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere.  

Decemberpulje
Derudover afsættes 10 mio. kr. til en såkaldt decemberpulje, der skal kompensere for sæsonbetonede omkostninger og sæsonbetonede fødevarer.

Virksomheder kan søge om kompensation på op til 150.000 kr. for sæsonbetonede omkostninger, herunder julepynt og anden udsmykning, der ikke kan genanvendes ved næste sæson. Endvidere kan der opnås op til 250.000 kr. for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer. 

Pulje for kasserede letfordærvelige varer
Endvidere er der indgået en aftale om at udvide puljen, der skal kompensere for indkøbt mad, der bliver ubrugeligt som følge af større aflyste sociale arrangementer.

Puljen er målrettet de virksomheder og leverandører, der på grund af nye restriktioner brænder inde med letfordærvelige varer. Puljen udvides således, at den ikke bare dækker weekenden den 10. december til 12. december 2021, men nu også dagene frem til og med weekenden den 17. december til den 19. december 2021. 

Puljen omfatter virksomheder, som er leverandører til aflyste julefrokoster og private fester med mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt uden for private hjem, herunder i restauranter, festlokaler og lignende. Der er afsat 10 mio. kr. til puljen, og den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr.

Derudover er der i sidste uge opnået politisk enighed om at genåbne de generelle kompensationsordninger, der tidligere er set under coronakrisen. Trepartsaftalen af den 10. december 2021 omfatter to forskellige lønkompensationsordninger. Dels den midlertidige generelle lønkompensationsordning og dels en forlængelse af den gældende ordning for tvangslukkede virksomheder.

Generel midlertidig lønkompensationsordning
Den generelle midlertidige ordning gælder for virksomheder, som står over for at skulle varsle opsigelser af minimum 30 procent eller mere end 50 ansatte. Ordningen bygger på den tidligere lønkompensationsordning fra januar 2021, og der kan derfor søges støtte ud fra samme principper og retningslinjer, som var gældende efter den tidligere lønkompensationsordning.

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 og er nu forlænget til den 31. januar 2022.

Der kan søges lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, der er blevet ansat før den 8. december 2021. Som tidligere må medarbejderne ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, som arbejder hjemmefra.

Det er også fortsat en betingelse, at virksomheden ikke må opsige medarbejdere i den periode, hvor der søges om kompensation. En virksomhed kan derimod godt opsige en medarbejder, dagen før virksomheden indtræder i lønkompensationsordningen. Hvis virksomheden opsiger medarbejdere i den lønkompenserende periode, mister virksomheden fra dette tidspunkt retten til lønkompensation.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder
Denne ordning indebærer, at tvangslukkede virksomheder uden omsætning kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. Ordningen er gældende, så længe virksomhederne har forbud mod at holde åbent. En virksomhed er omfattet af reglerne om tvangslukkede virksomheder, hvis forbuddet mod at holde åbent er udstedt ved lov eller bekendtgørelse. En virksomhed, der ansøger om lønkompensation, må ikke have en omsætning, der hidrører fra virksomhedens aktiviteter i form af salg af produkter og tjenesteydelser, i kompensationsperioden. Der gælder forskellige skæringsdatoer for de tvangslukkede virksomheder, som er af betydning for, på hvilket tidspunkt en medarbejder senest skal være ansat, hvis den pågældende skal kunne hjemsendes under lønkompensationsordningen. Det afgørende er den dato, hvor virksomheden blev varslet tvangslukket, eller der blev indgået politisk aftale om tvangslukning, omfattende den pågældende virksomhed.

Arbejdsfordeling
Den midlertidige arbejdsfordelingsordning er desuden forlænget frem til den 31. marts 2022.

Denne ordning betyder, at medarbejderne deler det arbejde, der er, og i den resterende tid enten uddanner sig eller er hjemme på dagpenge. Ordningen giver en virksomhed større fleksibilitet til at indlede arbejdsfordeling, og virksomhederne skal kun betale løn for arbejdstiden. Medarbejderne får en forhøjet dagpengesats og muligheden for at uddanne sig i perioderne uden arbejde.

De gældende betingelser fortsætter uændret, hvilket blandt andet indebærer, at virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere efter de herom gældende regler.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til ovenstående eller til andre problemstillinger relateret til Covid-19 og ansættelsesret, er du altid velkommen til at kontakte os: