Mazanti_Facade2_Low (3).jpg
24/10/2023

Hvordan er du stillet som erhvervsdrivende udsat for stormflod?

Den seneste weekends uvejr har medført et stort antal skader i hele landet. Den usædvanligt kraftige vind fra øst gjorde, at vandstanden, som var op til flere meter forhøjet, trængte ind i særligt kystnære og østvendte byer på en måde, som ikke er set i mere end et århundrede. Det har haft konsekvenser for et utal af virksomheder, som både har fået oversvømmelse i bygninger og ødelagt løsøre.

I mange forsikringspolicer fremgår det af betingelserne for dækning, at forsikringsselskaber er undtaget for at dække skader, hvis disse er forårsaget af en decideret ”stormflod”. Stormflod som begreb dækker over, at der sker oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand. Det er Naturskaderådet (tidligere benævnt Stormrådet), som afgør, hvorvidt der er tale om stormflod, og dermed også om stormflodsordningen skal træde i kraft.

For at modtage erstatning i henhold til den gældende bekendtgørelse 2022-06-19 nr. 869 om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke forudsætter det, at tre betingelser er opfyldt.

Først og fremmest kræver det, at Naturskaderådet har afgjort, at der, som følge af den forrige weekends uvejr, har været stormflod i præcis det område, hvor virksomheden er beliggende. For det andet er det en betingelse, at skaderne ikke er omfattet af virksomhedens normale forsikring. Den sidste betingelse er, at det beskadigede er brandforsikret, hvad enten det er en erhvervsejendom eller erhvervsløsøre. Såfremt disse tre betingelser er opfyldt, kan man således være berettiget til erstatning i henhold til stormflodsordningen. Anmeldelse kan ske via hjemmesiden her

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til skader forårsaget af stormfloden, er du altid velkommen til at kontakte os.