0554.jpg
26/10/2020

Frifindelse i sag om brud på ophavsretten: Mazanti bistår Coop og Wolly & Co. i sag mod Ferm Living

Designvirksomheden Ferm Living anlagde i december 2018 sag mod Wolly & Co. samt Coop for brud på ophavsretten. Ferm Living mente, at en plantekasse, som Coop havde solgt i sine butikker, var en kopi af Ferm Livings. Blomsterkasserne fra Coop var leveret af virksomheden Wolly & Co. og blev første gang solgt i 2017. Ferm Living krævede i sagen erstatning fra hhv. Coop på 1,5 mio. kr. og Wolly & Co. på 250.000 kr.

Mazanti har bistået Wolly & Co. samt Coop i forbindelse med retssagen, hvor Sø- og Handelsretten netop har afsagt dom. Retten frifandt Wolly & Co. samt Coop for samtlige i alt 11 påstande nedlagt af Ferm Living. Afgørelsen begrundes blandt andet med, at Wolly’s plantekasse adskiller sig både design- og kvalitetsmæssigt på en sådan måde, at der ikke foreligger en krænkelse af Ferm Livings rettigheder. I stedet skal Ferm Living betale sagsomkostninger til Wolly & Co. samt Coop på i alt 225.000 kr. plus udgifter til skønsmand på ca. 80.000 kr.

Om dommen fortæller advokat og partner Jens Folker Bruun:

”Sø- og Handelsretten har pure frifundet vore klienter, hvilket vi er yderst tilfredse med. Vi mener ikke, at der i sagen var sket et brud på ophavsretten, hvilket retten nu også har fastslået.”

Du kan læse hele dommen her og læse mere om sagen her og her