0142_v2.jpg
07/01/2021

COVID-19: Mulighed for afholdelse af elektronisk generalforsamling i 2021

Erhvervsministeren blev i december 2020 bemyndiget til at forlænge muligheden for at afholde elektronisk generalforsamling, som blev vedtaget i april 2020, uden vedtægtsbestemmelse herom, således at dette også skulle kunne være muligt i 2021.

Forlængelsen er nu gennemført ved bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2021.

Det er i selskaber omfattet af selskabsloven og visse andre virksomhedsformer (virksomheder omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, gensidige forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, andelskasser, sparekasser, investeringsforeninger og SIKAV’er) muligt at afholde generalforsamlinger elektronisk og uden fysisk fremmøde, selv om vedtægterne ikke giver mulighed for elektronisk generalforsamling.

I selskaber og virksomheder, hvor det i vedtægterne er anført, at generalforsamlingen skal afholdes som en fysisk generalforsamling, vil der i henhold til bekendtgørelsen være mulighed for at afholde generalforsamlingen som en delvis elektronisk generalforsamling.

Det er ledelsen (i kapitalselskaber det centrale ledelsesorgan), der kan beslutte, at der skal afholdes elektronisk generalforsamling i 2021.

Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling i 2021 er - i modsætning til i 2020 - ikke blevet forlænget.

Har du spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os. Henvendelse kan ske til:

Dette nyhedsbrev udgør ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.