pierre-chatel-innocenti-474808-.jpg
07/08/2018

Ændringer i selskabsloven er nu trådt i kraft

Regeringen fremsatte den 14. marts 2018 et lovforslag (L 185) om en række ændringer af selskabsloven, og disse er efterfølgende blevet vedtaget og trådte i kraft den 1. juli 2018. De nye ændringer gennemgås herunder.

Registrering af reelle ejere – risiko for tvangsopløsning

En af de mest markante nye regler i selskabsloven er, at det nu er obligatorisk for selskaber at registrere de reelle ejere i forbindelse med stiftelsen. Overholdes dette ikke, risikerer selskabet jævnfør de nye regler at blive tvangsopløst.

Lavere minimumsselskabskapital i aktieselskaber

Det er med de nye regler også blevet lettere at stifte aktieselskaber, da minimumsstiftelseskapitalen er blevet nedsat fra kr. 500.000 til kr. 400.000. Samtidig er det også blevet muligt at nedsætte kapitalen til kr. 400.000 i allerede eksisterende aktieselskaber.

Den lavere selskabskapital betyder, at kapitalkravet ved udnyttelse af muligheden for delvis indbetaling på 25% reduceres fra kr. 125.000 til kr. 100.000. Bemærk også, at sænkelsen af kapitalkravet for aktieselskaber også gælder for partnerselskaber.

Ændringen sker som følge af, at flere af Danmarks nabolande, herunder Tyskland og Sverige, har lavere kapitalkrav til selskabskapitalen i aktieselskaber.

Omdannelse af selskaber og foreninger med begrænset ansvar til aktieselskaber

Ligesom det hidtil har været muligt at omdanne andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) til aktieselskaber, er dette nu også muligt for selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A).

Ændringer for iværksætterselskaber

I henhold til de nye regler er det nu også muligt at indskyde andre værdier end kontanter (dvs. apportindskud) i iværksætterselskaber i forbindelse med en omregistrering fra IVS til ApS.

Du kan få mere information om ovenstående ændringer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller ved at rette henvendelse til din kontaktperson i Mazanti.

bord.jpg