Tina Bundgaard
Advokatsektretær

Tina Bundgaard

Tina Bundgaard fungerer hovedsageligt som sekretær for Thomas Dahl Fredslund og Philip A. Borreschmidt og beskæftiger sig primært med konkursboer.