sunflare.jpg

Bobehandling

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen har vi stor erfaring med at forestå bobehandling samt at yde bistand til arvinger, herunder alle aspekter vedrørende arveretlige og skifteretlige spørgsmål.

Vores rådgivning inden for dødsbobehandling omfatter bl.a.:

  • Bistand som bobstyrer/eksekutor
  • Skattemæssige forhold i forbindelse med dødsboskifte