Term Sheet is now available in Mazanti Pulse Docs Generator(16).png

To store personligheder takker af

Det er to markante juridiske kapaciteter, der indstiller karrieren den 30. juni 2020. Partner Hanne Magnussen og partner Jørgen Kjældgaard har begge besluttet, at de efter lange og imponerende karrierer stopper i Mazanti. Når de inden længe takker af, kan de se tilbage på tilsammen 81 års advokatgerning.

Hanne Magnussen blev cand.jur. i 1974 og straks herefter ansat hos Mazanti. Hun fik møderet for Højesteret i 1984 og blev partner i 1986. I sine 43 år som advokat har Hanne overvejende beskæftiget sig med skatteret, erhvervsret og arveret, og i årenes løb har hun høstet adskillige sejre for sine klienter.

Men det er ikke kun som juridisk rådgiver, at Hanne gennem årtier har sat et markant aftryk. Hun har været særdeles aktiv i branchenetværk, både nationalt og internationalt, og har samtidig lagt tid og kræfter i de interne linjer hos Mazanti - både hvad angår de administrative og de sociale. Hun har en stor andel i, at Mazanti har nået den position, vi har i dag. Derfor er det, udover et fagligt farvel til en stor juridisk kapacitet, samtidig et personligt farvel til en værdsat kollega, hvis betydning for Mazanti gennem de sidste 46 år ikke kan overdrives.

Jørgen Kjældgaard blev cand.jur. i 1976 og efter et par indledende år i Danske Banks juridiske kontor, blev han advokat i 1981. Han blev i 1986 partner i Advokatfirmaet Nielsen & Nørager, fik møderet for Højesteret i 1991 og blev partner i Mazanti i 2000. Jørgen har gennem årene arbejdet indgående med områder inden for bank og finans, herunder regulatorisk og kapitalmarkedsforhold, selskabsret, fondsret og børsret. Han har været rådgiver for en række danske pengeinstitutter og finansielle virksomheder, herunder investeringsforeninger, og han står bag adskillige noterede obligations- og aktieudstedelser. Derudover har Jørgen over de seneste 35 år gennemført et betydeligt antal sammenlægninger og omdannelser i den finansielle sektor.

Gennem årene har Jørgen været voldgiftsdommer i ICC-voldgiftssager, og samtidig har en række fonde og bestyrelser haft stor gavn af hans vid og sikre hånd. Jørgen har også spillet en betydelig rolle internt i Mazanti, hvor han siden 2004 har bidraget til, at de vigtige regler og krav vedrørende hvidvask blev implementeret.

Tak
Hanne og Jørgen skal nu begge nyde et yderst velfortjent otium. Vi ønsker jer al muligt held og lykke i fremtiden, og takker for årtiers fortræffelig indsats.

Jørgen holder tidlig sommerferie og vil være bortrejst i sidste halvdel af juni. Såfremt situationen tillader det, vil der for Hanne blive afholdt reception den 26. juni for klienter, kolleger og forretningsforbindelser. Yderligere information herom følger snarest.