PhilipSThorsen.jpg
Partner og advokat

Philip S. Thorsen (H)

Igennem mere end 20 år har Philip S. Thorsen rådgivet danske og internationale klienter inden for erhvervs- og selskabsret. Det gælder især virksomhedsoverdragelser, kontrakter, udbudsret, konkurrenceret og erstatningsret.

Philip S. Thorsen er derudover en erfaren procedør, og han har ført og vundet en række betydningsfulde rets- og voldgiftssager. Han har i den forbindelse omfattende erfaring fra de danske domstole – herunder Højesteret – samt Grønlands Landsret, ICC, Det Danske Voldgiftsinstitut, ad hoc voldgiftsretter i Danmark og udlandet, Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for Udbud, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed samt Revisornævnet.

Philip S. Thorsen er formand for eller medlem af en række bestyrelser i danske og udenlandske selskaber, fonde og foreninger. Han er medlem af Højesteretsskranken og fast voldgiftsdommer i Vilnius Court of Commercial Arbitration og i International Court of Arbitration (IMAC) ved the Polish Chamber of Maritime Commerce. Han er endvidere stifter og tidligere formand for Polish Danish Business Forum.

Philip S. Thorsen er tidligere formand for Københavns Advokatforening og er i dag medlem af Advokatrådet. Han er endvidere Danmarks Head of Delegation i CCBE (Sammenslutningen af europæiske advokatsamfund) og medlem af Advokatsamfundets skatteudvalg.

Speciale inden for

PhilipSThorsen.jpg

Karriere og uddannelse

 • 2007
  Møderet for Højesteret
 • 2001
  Partner, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
 • 1995
  Advokat, Mazanti-Andersen Korsø Jensen
 • 1992
  Ole Nielsen & Partnere, Warszawa, Kolding og Vejle
 • 1992
  Cand.jur.