0785.jpg
11/05/2023

Mazanti-Andersen bistår Jesper Ganzhorn Ørskov i sagen om millionerstatning anlagt af Foreningen af Kritiske Titus-investorer

Retten i Aarhus har i dag den 11. maj 2023 afsagt dom i en sag anlagt af Foreningen af Kritiske Titus-investorer mod Lars Windfeld og advokat Jesper Ganzhorn Ørskov, der er henholdsvis tidligere hovedaktionær og formand i Titus Olie og Gas, der gik konkurs i maj 2020. Foreningen har anlagt et gruppesøgsmål med krav på erstatning for op til 200 mio. kr., da den mener, at de sagsøgte har erstatningsansvar for investorernes tab.

Retten i Aarhus har afvist gruppesøgsmålet med henvisning til, at betingelserne ikke er opfyldt.

Partner Morten Samuelsson og director Simon Kristian Frøsig fra Mazanti-Andersens procesafdeling repræsenterer advokat Jesper Ganzhorn Ørskov i sagen.