090720-Mazanti-Odense-faciliteter-077.jpg
News

Lovforslag skal ændre reglerne om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde

floor.jpg
News

Nye lempede regler om ikke-erhvervsdrivende fondes placering af bundne midler

vand.jpg
News

Nyt for A/B aktiemodeller: Væsentlig praksisændring for værdiansættelsen