090720-Mazanti-Odense-faciliteter-037 egen red..jpg
03/10/2023

FAYARD Holding køber 45 procent af BoligGruppen A/S

Mazanti-Andersen har bistået den fynske virksomhed FAYARD A/S, der gennem FAYARD Holding har erhvervet sig 45 procent af ejendomskoncernen BoligGruppen A/S.

Det danske værft Fayard er et af Nordeuropas største reparationsværfter og servicerer blandt andet containerskibe, passagerfærger, tankskibe, militære fartøjer og en lang række øvrige skibe. Virksomheden har ønsket en eksponering mod ejendomsmarkedet, hvilket nu er en realitet med medejerskabet af BoligGruppen.

Begge virksomheder har base på Fyn, hvorfra de nu fremover i stærkt fælleskab skal udvikle nye projekter og sikre BoligGruppens fremtidige vækst.

Mazanti-Andersen har rådgivet Fayard i forbindelse med transaktionen, herunder i relation til selskabsretlige forhold og strukturer.