sunflare.jpg
29/04/2024

Dom i sagen om Bjørnemose Gods: Sælger handlede ansvarspådragende og skal betale millionerstatning

Retten i Odense har afsagt dom i en sag omhandlende råd og skimmelsvamp samt ulovlige brandforhold på Bjørnemose Gods. Retten har i en klar dom fundet, at sælger var i ond tro og derved handlede ansvarspådragende i forbindelse med salget af Bjørnemose Gods. Sælger blev dømt til at betale DKK 3.416.000 i erstatning med tillæg af renter og omkostninger til køber og nuværende godsejer Vagn Bjørnemosen. Mazanti-Andersen har i sagen bistået sagsøger (køber) Vagn Bjørnemosen, Bjørnemose, Svendborg ApS. 

Sagen udspringer af en tvist om mangler opstået i forbindelse med sagsøger, Bjørnemose, Svendborg ApS’, erhvervelse af Bjørnemose Gods beliggende i Svendborg til en købesum på DKK 34.000.000. 

Efter overtagelse af ejendommen, blev der konstateret omfattende mangler, herunder et omfattende angreb og nedbrud af skimmelsvampe og råd i de bærende konstruktioner og i de øvrige forskellige bygningsdele. Der blev herudover konstateret mangler ved ejendommens brønd ift. en forkert boring, ligesom der blev konstateret ulovlige brandforhold i østfløjen, hvor indretningen var i strid med dagældende bygningsreglement.

I sagen blev det gjort gældende, at der ved blandt andet syn og skøn er konstateret, at ejendommen var behæftet med mangler, at sælger ved handlens indgåelse har handlet i ond tro om de omhandlede forhold ved at undlade at orientere køber, hvorfor sælger har handlet ansvarspådragende. Sagen var speciel, idet der var foretaget udbedring forud for syn og skøn og idet godset efterfølgende brændte. 

Retten fandt, at sælger har "tilsidesat sin loyale oplysningspligt" og klart forsømt sin pligt til at informere køber om væsentlige forhold ved ejendommen.

Retten har blandt andet lagt vægt på, at sælger ifølge vidner gav håndværkere instruks om, at disse forhold blot skulle skjules, herunder ved tildækning med plader/fortsatsplader, et halvt års tid før salget til Vagn Bjørnemosen. Og at sælger ved at undlade at få det undersøgt nærmere ikke længere var i god tro om, hvorvidt taget kunne være årsag til problemerne, og hvorvidt disse skader gjorde sig gældende andre steder på hovedbygningen.

Retten fandt endvidere, at sælger burde have oplyst køber om den manglende brandsikring. Retten finder derfor, at sælger har handlet ansvarspådragende ved ikke at oplyse om kravene for brandsikring af ejendommen ved udlejning, når sælger selv fortsatte udlejning af ejendommen frem til købers overtagelse af ejendommen.

Sælger har ved undladelse af at oplyse om den manglende brandsikring og det konstaterede råd og skimmelsvampeforekomster ifølge retten klart tilsidesat sin loyale oplysningspligt vedrørende forhold af væsentlig betydning. Retten pointerer desuden, at dette ikke kunne imødegås med den anførte ansvarsfraskrivelse i købsaftale 2 samt i det anførte ”købt som beset” i købsaftale 1. Køber fik på denne baggrund fuldt ud medhold i sagen. 

Sagen er efterfølgende anket til landsretten.