Venture Capital

Start ups har behov for specifik rådgivning allerede inden stiftelse for at sikre at basen for den fremtidige drift er grundigt gennemtænkt.

Hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen rådgiver vi inden for alle områder af start ups og venture capital. Vi har inden for de seneste år repræsenteret flere selskaber fra stiftelsen og frem til succesfuld børsnotering i både Danmark og USA. Vi repræsenterer både start ups og danske og international venture capital fonde ,og har derfor et unikt indblik i begge sider af venture capital området:

  • Selskabsretlig struktur
  • Investeringsstrategier og milepælsplaner
  • Term Sheet
  • Investeringsaftaler
  • Ejeraftaler
  • Forhold mellem stiftere
  • Anti-dilution beskyttelse of præference rettigheder
  • Incitaments programmer for ledelsen
  • Exit strategier