Nyheder

Mazanti-Andersen Korsø Jensen har rådgivet Infare Solutions A/S i forbindelse med selskabets indgåelse af en investeringsaftale med Ventiga Capital Partners LLP og selskabets køb af QL2 Software LLC’s kundekontrakter indenfor luftfart

Advokat Philip S. Thorsen og advokat Philip A. Borreschmidt har rådgivet Infare Solutions A/S i forbindelse med aftaleindgåelsen med den engelske kapitalfond Ventiga Capital Partners LLP samt rådgivet i forbindelse med købet af kundekontrakterne fra det amerikanske selskab QL2 Software LLC. Efter transaktionerne er Infare Solutions A/S global markedsleder på området for business intelligence til […]

Advokat Annacarina Staunstrup indtræder som associeret partner i Mazanti-Andersen Korsø Jensen

København, 29. marts 2017 Annacarina Staunstrup tiltræder pr. 3. april 2017 som associeret partner i Mazanti-Andersen Korsø Jensen.  Annacarina har igennem de seneste 4 år været ejer af Advokatfirmaet Staunstrup, og hendes forretning videreføres hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen. Annacarina har betydelig erfaring inden for fast ejendom, selskabsret, kontrakter og virksomhedsoverdragelser. Annacarinas tiltrædelse som associeret partner […]

Mazanti-Andersen Korsø Jensen har assisteret JPE Holding ApS med salget af virksomhederne JFE A/S, JPE Materieludlejning ApS og JL A/S til Bravida Danmark A/S

Mazanti-Andersen Korsø Jensen har bistået JPE Holding ApS med indgåelse af overdragelsesaftale med Bravida Danmark A/S om sidstnævntes erhvervelse af samtlige ejerandele i entreprenørvirksomhederne JFE A/S, JPE Materieludlejning ApS og JL A/S.   De solgte virksomheder beskæftiger i alt ca. 100 medarbejdere med hovedafdeling i Køge og besidder anerkendte kompetencer indenfor fjernvarme- og gravearbejde, som […]

Artikel: “Direktionens rolle og muligheder ved salg af virksomheden”

København, 13. marts 2017 “Direktionens rolle og muligheder ved salg af virksomheden”, skrevet af partner Jakob Mosegaard Larsen, belyser direktionens rolle og muligheder i forbindelse med et virksomhedssalg.   Det er min erfaring, at direktionsmedlemmer ofte ikke er klædt på til at varetage egne interesser i processen. – siger Jakob Mosegaard Larsen I artiklen fremhæver Jakob Mosegaard Larsen […]

Advokat Hans Abildstrøm optaget i Who’s Who Legal – TMT 2017 

Who’s Who Legal har igen i år nævnt advokat og partner Hans Abildstrøm som en af de førende advokater indenfor Information Technology, Telecoms and Media. Hans Abildstrøm er certificeret IT-advokat med specialisering inden for i IT-ret, immaterialret og telekommunikation, hvor han bl.a. rådgiver IT-virksomheder, televirksomheder, filmproducenter og udviklere af apps og computerspil. Jeg er meget stolt af, […]

Advokat J. Korsø Jensen fratræder som partner i Mazanti-Andersen Korsø Jensen

København, 7. oktober 2016 Til klienter og forretningsforbindelser Vi skal herved meddele, at advokat J. Korsø Jensen, efter en lang årrække som seniorpartner i Mazanti-Andersen Korsø Jensen, har valgt at udtræde som partner med virkning fra 1. november 2016. Korsø Jensen opretholder imidlertid også fremtidigt en løbende forbindelse til Mazanti-Andersen Korsø Jensen som Senior Consultant […]