Om os

Baggrund

Vi er grundlagt i 1853, og dermed er Mazanti-Andersen Korsø Jensen Danmarks ældste advokatvirksomhed. Siden starten har vi ydet vores klienter unik og personlig rådgivning, i dag ved at vores klienter får én dedikeret seniorrådgiver med et team af relevante specialister bag sig. Det betyder, at du som klient har direkte adgang til din rådgiver, der sætter en ære i hurtigt og effektivt at styre virksomheder og klienter igennem, hvad sagen end måtte være. I dag er vi blandt de større danske advokatfirmaer med ekspertise inden for en række juridiske discipliner.

Læs mere om vores områder her.

Vores klienter

Vi repræsenterer et stort antal erhvervsklienter – både danske og internationale selskaber. Vores relationer med dem er ofte langvarige. Det betyder, at vi kender vores klienter og deres virksomheder indgående. Derudover har vi en lang og stolt tradition inden for voldgifts- og retssager. Vi har nogle prominente advokater, der excellerer inden for denne særlige juridiske disciplin, hvor vi har ført – og vundet – nogen af de største sager i danmarkshistorien.

Vores partnere og medarbejdere er alle dygtige og velkvalificerede rådgivere med en høj grad af specialisering på enkeltområder. To af partnerne er udnævnt som faste kuratorer i Sø- og Handelsrettens skifteret.

GDPR – behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om, hvordan Mazanti håndterer personoplysninger her.

Vores struktur

Vi er i Mazanti-Andersen Korsø Jensen organiseret som et advokatpartnerselskab med 27 partnere, 6 associerede partnere og en lang række medarbejdere i øvrige juridiske og administrative funktioner. Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af fem partnere: Henrik B. Sanders (formand), Philip S. Thorsen, Lars Lüthjohan JensenJan Al-Erhayem og Michael L. Jacobsen.

Ønsker du mere uddybende information om vores interne struktur, er du velkommen til at kontakte Henrik B. Sanders.

Vores historie

Vi har en lang og stolt historie. Virksomheden blev grundlagt af én af grundlovens fædre, højesteretssagfører C. C. V. Liebe (1820-1900), tilbage i 1853. Han var bl.a. kendt for sin rolle som formand for Rigsdagen.

Han blev efterfulgt af sin søn, højesteretssagfører Otto Liebe (1860-1929), der blev udnævnt som statsminister i 1920 i en kort periode under Påskekrisen i Danmark. Otto Liebe blev også kendt for etableringen af Sagførerrådet (Advokatsamfundet) og blev rådets første formand fra 1919 til 1927.

Otto Liebes pistol fra Påskekrisen, der skulle forsvare ham i tilfælde af uroligheder. Det blev heldigvis ikke tilfældet.

Højesteretssagfører Leif Gamborg (1896 – 1958) var den tredje generation, der stod i spidsen for virksomheden fra 1934. Han havde en stærk tilknytning til modstandsbevægelsen under Nazitysklands besættelse af Danmark. Han havde en kompromisløs fokus på varetagelse af klienternes interesse. Sammen med hans stærke værdier i respekt for retsregler er det stadig en grundpille i vores værdisæt.

Landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen (1926 – 1994) stod i spidsen for den næste generation. Han var en af de første danske advokater, som også fik en juridisk eksamen i USA, og han var en central person i forhold til at udvikle virksomheden til det moderne forretningsorienterede advokatfirma med forståelse for klienters kommercielle interesser.

Advokat J. Korsø Jensen (1946 – ) var af de mere velkendte partnere i selskabet. Som de fire forgængere er J. Korsø Jensen bl.a. kendt for at være en fremragende procedør samt en engageret advokat i erhvervsforhold. Med udgangspunkt i en grundig forberedelse af de enkelte sager er han i stand til at præsentere komplicerede sager og juridiske regler på en enkel og overbevisende måde. J. Korsø Jensen er udtrådt af partnerselskabet, men er fortsat tilknyttet dette som senior konsulent.